برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  38 , شماره  3 ; از صفحه 117 تا صفحه 127 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي پتانسيل کيفي منابع آب زيرزميني جهت مصارف آب شرب با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي و تکنيک سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: دشت اروميه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 

روند روبه رشد جمعيت و نياز به منابع جديد آب، ارزيابي کيفيت آب و راهبرد مديريت منابع آب را اجتناب ناپذير کرده است. در اين پژوهش دشت اروميه به عنوان دشتي که با افت سطح آب و کيفيت رو به رو است انتخاب گرديد. آنچه مورد هدف است پهنه بندي کيفيت آب زيرزميني دشت اروميه براي مصارف شرب با استفاده از عوامل موثر در کيفيت از طريق مدل AHP و تکنيک GIS مي باشد. براي نيل به اهداف از اطلاعات 128 حلقه چاه آب عميق مربوط به دوره آماري 91-1390 استفاده شد. در ابتدا نقشه هاي رستري منطقه مورد مطالعه با روش هاي مختلف درون يابي تهيه گرديد. با توجه به نحوه پراکندگي نمونه ها، براي تهيه نقشه هاي پهنه بندي سديم، کلر، سولفات، کل نمک هاي محلول، سختي کل و هدايت الکتريکي از روش کريجينگاستفاده شد. بر اساس نمودار شولر و با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي، بهينه ترين وزن ها براي هر يک از متغيرهاي هيدروشيميايي انتخاب شد. در نهايت با تلفيق و هم پوشاني لايه هاي هيدروشيميايي و اعمال وزن هاي نهايي در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي نقشه پتانسيل کيفي آب زيرزميني منطقه مورد مطالعه براي تعيين مکان هاي مناسب براي مصارف شرب تهيه گرديد. نتايج نشان داد که در بين پنج منطقه پتانسيلي معرفي شده از نظر طبقه بندي شولر 78.4 درصد از منطقه مورد مطالعه در محدوده خوب تا قابل قبول، 7.7 درصد در محدوده نامناسب، 12.9 درصد در محدوده بد و 1 درصد در محدوده قابل شرب در مواقع ضروري هستند. به طور کلي بخش مرکزي و جنوبي و شمال شرقي و شمال غربي منطقه مورد مطالعه بهترين کيفيت آب زيرزميني را براي مصارف شرب دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 139
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی