برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  39 , شماره  2 ; از صفحه 115 تا صفحه 124 .
 
عنوان مقاله: 

بهينه سازي الگوي کشت با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي و برنامه ريزي خطي (مطالعه موردي: دشت بيرجند)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند
 
چکیده: 

محدوديت منابع آب، عملکرد پايين بهره وري، افزايش جمعيت و نياز روزافزون به اين منبع حياتي لزوم برنامه ريزي مناسب به منظور استفاده بهينه از منابع آب را در مناطق خشک و نيمه خشک جهان نمايان مي سازد. الگوهاي کشت مناسب، روشي بسيار موثر و اساسي براي استفاده بهينه از آب است. با توجه به محدوديت منابع آبي در دشت بيرجند، اين تحقيق براي بهينه سازي الگوي کشت در اين دشت انجام شد. بدين منظور، الگوي کشت رايج در دشت بيرجند (A) و هشت الگوي کشت رايج در ساير دشت هاي خراسان به عنوان الگوهاي پايه مورد بررسي قرار گرفتند. در اين تحقيق از روش تصميم گيري چند معياره فرايند تحليل سلسله مراتبي و مدل برنامه ريزي لينگو براي تعيين بهترين الگوي کشت استفاده شد. در هر دو مدل از معيارهاي اقتصادي و اجتماعي براي حداکثر کردن درآمد خالص، اشتغال و نيروي کار و حداقل کردن آب مصرفي، هزينه، و مقدارآب مجازي صادراتي استفاده شد. نتايج نشان داد که معيارهاي سود و آب مصرفي نسبت به ساير عوامل از اهميت بيشتري در تعيين رتبه بندي محصولات و نوع کشت برخوردار مي باشند. نتايج نشان داد که گياهان زعفران، زيره، جو، گندم، صيفي جات، سبزيجات، چغندرقند، نباتات علوفه اي و پنبه به ترتيب بيشترين اولويت را براي کشت داشتند. با توجه به اين نتايج و بر اساس الگوهاي کشت رايج در منطقه، هشت الگوي کشت پيشنهاد شد. نتايج مدل تحليل سلسله مراتبي نشان داد که الگوهاي هشت، دو و چهار به عنوان الگوهاي مناسبي مي باشند که در اين الگوها به ترتيب نباتات علوفه اي (21.12 درصد)، گندم (36.74 درصد) و گندم (46.76 درصد) بيشترين سطح زير کشت را داشتند. با توجه به بهينه يابي در مدل LINGO مدل 8 به علت دارا بودن پايين ترين ضريب تعيين (R2) نامناسب مي باشد. در الگوهاي 2 و 4 سطح زير کشت گندم و سبزيجات نسبت به الگوي کشت رايج در منطقه افزايش نشان داد. گياهان جاليزي، زعفران، پنبه و جو در الگوي دو نسبت به الگوي رايج منطقه افزايش داشت در حالي که در الگوي چهار کاهش يافت. زيره در الگوي دوم کاهش نشان داد ولي در الگوي چهار افزايش يافت. سطح زير کشت نباتات علوفه اي و چغندرقند در هر دو الگوي کشت نسبت به وضعيت فعلي منطقه کاهش نشان داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی