نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  39 , شماره  2 ; از صفحه 39 تا صفحه 48 .
 
عنوان مقاله: 

تخمين هدايت هيدروليکي اشباع و غير اشباع خاک و مقايسه دو روش اندازه گيري آن ها در سه روش خاک ورزي در ذرت تابستانه درشمال استان خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 
ضريب هدايت هيدروليکي خاک از پارامتر هاي بسيار مهم در فيزيک خاک و طراحي سيستم هاي زهکشي است. در اين تحقيق نفوذ پايه، سرعت نفوذ، هدايت هيدروليکي اشباع و غير اشباع در يک طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تيمار و در سه تکرار در مزرعه ذرت در شمال خوزستان (دزفول) در سال 1392 تعيين گرديد. تيمار ها شامل بي خاک ورزي (NT)، کم خاکورزي (MT) و خاک ورزي مرسوم بودند. به منظور مقايسه تاثيرروش اندازه گيري هدايت هيدروليکي اشباع با دو روش استوانه دوگانه و نفوذسنج مکشي بر روش هاي خا ک ورزي از آزمون فاکتوريل استفاده گرديد. اندازه گيري هاي نفوذسنج مکشي در مکش هاي 15، 10، 5، 3 و صفر انجام شد. نتايج نشان داد که نفوذ پايه، سرعت نفوذ و هدايت هيدروليکي اشباع و غير اشباع (به جز در مکش هاي 10 و 15) در روش خاک ورزي مرسوم به طور معني دار از دو روش ديگر خاک ورزي بالاتر بود (P<0.01). مقايسه دو روش اندازه گيري نشان داد که بين دو روش اندازه گيري اختلاف معني دار وجود داشت. بر اين اساس مقدار هدايت هيدروليکي اشباع در روش نفوذسنج مکشي نسبت به استوانه دوگانه بالاتر بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

باقری، م.، و ایزدپناه، ز.، و برومندنسب، س.، و خرمیان، م. (1395). تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر اشباع خاک و مقایسه دو روش اندازه گیری آن ها در سه روش خاک ورزی در ذرت تابستانه درشمال استان خوزستان. علوم مهندسی و آبیاری (مجله علمی کشاورزی), 39(2), 39-48. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=294105Vancouver : کپی

باقری مصطفی، ایزدپناه زهرا، برومندنسب سعید، خرمیان محمد. تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر اشباع خاک و مقایسه دو روش اندازه گیری آن ها در سه روش خاک ورزی در ذرت تابستانه درشمال استان خوزستان. علوم مهندسی و آبیاری (مجله علمی کشاورزی). 1395 [cited 2022August08];39(2):39-48. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=294105IEEE : کپی

باقری، م.، ایزدپناه، ز.، برومندنسب، س.، خرمیان، م.، 1395. تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر اشباع خاک و مقایسه دو روش اندازه گیری آن ها در سه روش خاک ورزی در ذرت تابستانه درشمال استان خوزستان. علوم مهندسی و آبیاری (مجله علمی کشاورزی), [online] 39(2), pp.39-48. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=294105. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی