نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  7 , شماره  17 ; از صفحه 7 تا صفحه 27 .
 
عنوان مقاله: 

توزيع رسايي در خوشه دوهمخواني مرز هجا در زبان فارسي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زنجان
 
چکیده: 
در اين مقاله، توزيع رسايي درخوشه هاي دوهمخواني مرز دو هجاي CVC-CVC در واژه هاي زبان فارسي مورد بررسي قرار گرفته است. محدوديت رسايي در مرز هجا بيانگر تمايل جهاني در جهت تغيير افتان رسايي همخوان ها در مرز هجا است. در اين بررسي، تعداد 4202 واژه از واژه هاي زاياي زبان فارسي که داراي ساختار هجايي CVC.CVC بودند، مطالعه شده اند. همخوان هاي زبان فارسي از نظر رسايي به 5 طبقه مختلف تقسيم شده و ارتباط شيب رسايي در مرز هجا و بسامد در واژگان مورد بررسي قرار گرفته است. از آنجا که بي نشاني يک ساختار باعث افزايش بسامد آن به صورت هم زماني و در زماني مي گردد، مي توان ميزان بي نشاني يک ساختار را از بسامد آن دريافت. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که افتان بودن شيب رسايي در خوشه هاي دوهمخواني در مرز هجاهاي CVC در زبان فارسي به صورت مقوله اي عمل نکرده و ساختارها را به دو طبقه خوش ساخت و غيرخوش ساخت تقسيم نمي کند. هم چنين، در سطح واژه ها، بسامد خوشه هاي دوهمخواني با کاهش شيب رسايي (از +4 به -4) افزايش مي يابد. دليل افزايش بسامد تمايل بيشتر همخوان هاي با رسايي پايين، مانند انفجاري ها و انسايشي ها، به حضور در جايگاه آغازه و عدم تمايل آنها به حضور در جايگاه پايانه مي باشد. هم چنين، همخوان هاي رساتر، مانند سايشي ها، خيشومي ها و روان ها، تمايل بيشتري به حضور در جايگاه پايانه نسبت به جايگاه آغازه دارند. بسامد واحد (بسامد در پيکره) ساختارهايي که از همخوان هاي نارساي انفجاري استفاده مي کنند در مقايسه با ساختارهايي که از ساير همخوان ها استفاده مي کنند به شدت کاهش مي يابد. استفاده از بسامد نرمال (معيار اطلاعات مشترک نقطه اي) نشان مي دهد که تمايل به هم رخدادي در خوشه هاي با شيب رسايي افتان بيشتر از خوشه هايي با شيب رسايي خيزان نبوده و حضور گروه هاي مختلف رسايي در پايانه و آغازه در مرز هجا مستقل از يکديگر صورت مي گيرد. با توجه به تمايل همخوان هاي نارسا به حضور در جايگاه آغازه و تمايل همخوان هاي رسا به حضور در جايگاه پايانه و نقش مهم اين تمايل در شکل گيري الگوهاي مرز هجا، به نظر مي رسد توصيف مبتني بر آواشناسي ادراکي اين پديده واج شناختي (نظريه جواز ادراکي) قابل قبول تر از توصيف اين پديده با استفاده از محدوديت هاي واج شناختي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رحیمی، ا.، و اسلامی، م.، و وزیرنژاد، ب. (1394). توزیع رسایی در خوشه دوهمخوانی مرز هجا در زبان فارسی. زبان پژوهی (علوم انسانی), 7(17), 7-27. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=294040Vancouver : کپی

رحیمی افشین، اسلامی محرم، وزیرنژاد بهرام. توزیع رسایی در خوشه دوهمخوانی مرز هجا در زبان فارسی. زبان پژوهی (علوم انسانی). 1394 [cited 2022August09];7(17):7-27. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=294040IEEE : کپی

رحیمی، ا.، اسلامی، م.، وزیرنژاد، ب.، 1394. توزیع رسایی در خوشه دوهمخوانی مرز هجا در زبان فارسی. زبان پژوهی (علوم انسانی), [online] 7(17), pp.7-27. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=294040. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی