برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  15 , شماره  1 ; از صفحه 9 تا صفحه 18 .
 
عنوان مقاله: 

نقش منبع کنترل بيماري و همجوشي شناختي در پيش بيني کيفيت زندگي بيماران ديابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: ديابت يک بيماري مزمن محسوب مي شود و امروزه يکي از موارد بسيار مهم در امر مراقبت از بيماران، بررسي کيفيت زندگي آن ها است. پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش منبع کنترل بيماري و همجوشي شناختي در پيش بيني کيفيت زندگي بيماران ديابتي صورت پذيرفت.
روش کار: روش اجراي پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي بود. جامعه آماري پژوهش را کليه بيماران ديابتي نوع دو شهر اردبيل در سال 1394 تشکيل دادند که به روش نمونه گيري در دسترس 116 نفر از بيماران ديابتي به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها، از مقياس منبع کنترل راتر (1966)، مقياس همجوشي شناختي گيلاندرز (2014) و مقياس کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني (1996) استفاده شد. داده هاي پژوهش با روش هاي ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد بين منبع کنترل و کيفيت زندگي بيماران ديابتي رابطه معناداري وجود دارد (
p=0.001 و r=0.467). هم چنين بين همجوشي شناختي و کيفت زندگي بيماران ديابتي همبستگي معناداري وجود دارد (p=0.001 و r=-0.346). ضرايب بتا نيز نشان داد که منبع کنترل دروني 0.46 (p=0.001) و همجوشي شناختي (p=0.001) -0.31 به شکل معناداري کيفيت زندگي بيماران ديابتي را تبيين مي کنند.
نتيجه گيري: در مجموع مي توان بيان نمود که منبع کنترل و همجوشي شناختي در زمره متغيرهاي مرتبط با کيفيت زندگي بيماران ديابتي بودند و توانايي پيش بيني آن را دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صمدی فرد، ح.، و میکاییلی، ن. (1395). نقش منبع کنترل بیماری و همجوشی شناختی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابتی. مجله علمی پژوهان, 15(1), 9-18. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=293977Vancouver : کپی

صمدی فرد حمیدرضا، میکاییلی نیلوفر. نقش منبع کنترل بیماری و همجوشی شناختی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابتی. مجله علمی پژوهان. 1395 [cited 2021September17];15(1):9-18. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=293977IEEE : کپی

صمدی فرد، ح.، میکاییلی، ن.، 1395. نقش منبع کنترل بیماری و همجوشی شناختی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابتی. مجله علمی پژوهان, [online] 15(1), pp.9-18. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=293977. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی