برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  15 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 8 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين عزت نفس، تاب آوري و کيفيت زندگي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 شهر همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: ديابت بيماري ناتوان کننده اي است که بر عملکرد شغلي و کيفيت زندگي افراد تاثير منفي دارد. مطالعه حاضر با هدف تعيين رابطه بين عزت نفس، تاب آوري و کيفيت زندگي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 شهر همدان انجام شده است.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي (توصيفي- تحليلي)، 186 نفر از بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 داراي پرونده در مرکز ديابت شهر همدان در سال 1394 مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار گردآوري دادهها شامل: پرسشنامه هاي عزت نفس کوپراسميت، تاب آوري کانر-ديويدسون و کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني بود. داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS نسخه 19 و روش هاي آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چند متغيره و آزمون تي مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: دو متغير عزت نفس (
p>0.001) و تاب آوري (p=0.02) ارتباط مثبت و معني داري با کيفيت زندگي بيماران ديابتي داشتند. افزايش عزت نفس و تاب آوري باعث ارتقاي کيفيت زندگي شد، اما اين افزايش در مورد تاب آوري معني دار نبود (p=0.46). ختلاف معنادار در متغيرهاي کيفيت زندگي (p=0.021)، عزت نفس (p=0.02) و تاب آوري (p=0.008) بين دو گروه مرد و زن بيماران ديابتي وجود داشت.
نتيجه گيري: با افزايش عزت نفس و تاب آوري در بيماران مبتلا به ديابت کيفيت زندگي آنها بهبود خواهد يافت. ارائه راهکارهاي مناسب جهت افزايش عزت نفس و تاب آوري در بيماران ديابتي موجب اصلاح و ارتقاي کيفيت زندگي اين بيماران خواهد شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

سهیلی زاد، م.، و یاحقی امجد، ع.، و امینی، د.، و غلامعلیئی، ب. (1395). رابطه بین عزت نفس, تاب آوری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شهر همدان. مجله علمی پژوهان, 15(1), 1-8. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=293973Vancouver : کپی

سهیلی زاد مختار، یاحقی امجد عشرت، امینی داریوش، غلامعلیئی بهزاد. رابطه بین عزت نفس, تاب آوری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شهر همدان. مجله علمی پژوهان. 1395 [cited 2021April16];15(1):1-8. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=293973IEEE : کپی

سهیلی زاد، م.، یاحقی امجد، ع.، امینی، د.، غلامعلیئی، ب.، 1395. رابطه بین عزت نفس, تاب آوری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شهر همدان. مجله علمی پژوهان, [online] 15(1), pp.1-8. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=293973>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی