نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1384 , دوره  14 , شماره  2 ; از صفحه 41 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات سطوح مختلف بتائين و متيونين به عنوان جاذب بر شاخص هاي رشد و بازماندگي فيل ماهيان جوان (Huso huso Linnaeus,1758)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات، گرگان، ایران
 
چکیده: 
بمنظور بررسي تاثير برخي از مواد جاذب در تغذيه فيل ماهيان جوان (Huso huso)، آزمايشي بمدت 8 هفته در كارگاه تكثير و پرورش ماهيان خاوياري آق قلا صورت گرفت. حهت انجام اين كار، مواد جاذب (بتائين، متيونين و مخلوط بتائين + متيونين به نسبت مساوي) بمنظور افزايش رشد و بازماندگي به جيره غذايي فيل ماهيان جوان (Hoso hoso) در سه سطح مختلف 1،0.5 و 1.5 درصد اضافه گرديد. آزمايش درون مخازن پلي اتيلن 500 ليتري كه با حدود 350 ليتر آب پر شده بودند، انجام گرفت. 20 عدد فيل ماهي جوان (متوسط وزن 28.2±2.63 گرم) درون مخازن ذخيره سازی و روزانه در 6 وعده تا حد سيري كامل تغذيه شدند. در پايان دوره آزمايش عوامل رشد و بازماندگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده ها به روش فاكتوريل و با استفاده از بسته هاي نرم افزاري Excel وSPSS انجام گرديد. مقايسه ميانگين تيمارها به كمك آزمون چند دامنه اي دانكن انجام شد و وجود يا عدم وجود اختلاف معني دار در سطح احتمال 5 درصد (P=0.05) تعيين گرديد. نتايج بدست آمده نشان داد كه افزودن مواد جاذب در جيره غذايي سبب افزايش وزن، ضريب رشد ويژه (SGR)، نسبت بازده پروتئين (PER)، ميزان بهره برداري از پروتئين خالص (NPU)، فاكتور وضعيت (CF)، بازماندگي و شاخص قيمت نسبت به تيمار شاهد و كاهش ميزان ضريب تبديل غذايي (FCR) شده است. حداكثر افزايش وزن بدن، درصد افزايش وزن بدن، ضريب رشد ويژه(SGR) ، نسبت بازده پروتئين (PER)، ميزان بهره برداري از پروتئين خالص (NPU)، فاكتور وضعيت (CF) و بازماندگي و همچنين حداقل ضريب تبديل غذايي (FCR) و شاخص قيمت در سطوح بتائين 0.5درصد و متيونين 1 نسبت به شاهد تفاوت معني داري را از خود نشان دادند و در ساير تيمارها اين تفاوت معني دار نبود (P≤0.05).
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سوداگر، م.، و آذری تاکامی، ق.، و آلکسویچ پانوماریف، س.، و محمودزاده، ه.، و عابدیان کناری، ع.، و حسینی، س. (1384). بررسی اثرات سطوح مختلف بتائین و متیونین به عنوان جاذب بر شاخص های رشد و بازماندگی فیل ماهیان جوان (Huso huso Linnaeus,1758). مجله علمی شیلات ایران (فارسی), 14(2), 41-50. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=29377Vancouver : کپی

سوداگر محمد، آذری تاکامی قباد، آلکسویچ پانوماریف سرگی، محمودزاده همایون، عابدیان کناری عبدالمحمد، حسینی سیدعباس. بررسی اثرات سطوح مختلف بتائین و متیونین به عنوان جاذب بر شاخص های رشد و بازماندگی فیل ماهیان جوان (Huso huso Linnaeus,1758). مجله علمی شیلات ایران (فارسی). 1384 [cited 2022May29];14(2):41-50. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=29377IEEE : کپی

سوداگر، م.، آذری تاکامی، ق.، آلکسویچ پانوماریف، س.، محمودزاده، ه.، عابدیان کناری، ع.، حسینی، س.، 1384. بررسی اثرات سطوح مختلف بتائین و متیونین به عنوان جاذب بر شاخص های رشد و بازماندگی فیل ماهیان جوان (Huso huso Linnaeus,1758). مجله علمی شیلات ایران (فارسی), [online] 14(2), pp.41-50. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=29377. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 161 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی