برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1384 , دوره  3 , شماره  5 ; از صفحه 101 تا صفحه 116 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين سبك هاي رهبري مربيان تيم هاي ملي كشتي جهان با ميزان نگرش به موفقيت آنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
هدف اين تحقيق، بررسي ارتباط بين سبك هاي رهبري مربيان كشتي جهان با ميان موفقيت آنان در كسب عناوين قهرماني بود. جامعه آماري 133 نفر بودند كه 79 نفر از آنها ( 60%) نمونه هاي تحقيق را تشكيل دادند. روش تحقيق از نوع همبستگي بود كه به وسيله آن رابطه سبك هاي رهبري (وظيفه گرا - انسان گرا) و ميزان موفقيت و نگرش به موفقيت مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار اندازه گيري را دو پرسشنامه سبك رهبري (انسان گرا - وظيفه گرا) باردنز و متزكاس (1969)، و نگرش به موفقيت رادسيپ (1984)، بود. اعتبار و روايي محتوايي پرسشنامه ها توسط متخصصين تربيت بدني و علوم ورزشي و ثبات و پاياني سوال ها از طريق آماري كرانباخ بررسي و محاسبه شد. تجزيه داده ها با استفاده از روش آماري توصيفي (فراواني، ميانگين، درصد)، و رابطه بين متغيرها با استفاده از آزمون همبستگي اسپيرمن و براي مقايسه ميانگين ها از آزمون هاي كروسكال - واليس، كاي اسكوار استفاده شد و سطح معني داري P<0.05) ) در نظر گرفته شد. نتايج توصيفي پژوهش نشان داد كه: 1-       حدود 62 درصد مربيان كشتي جهان از نظر سبك رهبري انسان گرايي در سطح ضعيف و 38 درصد بقيه در سطح متوسط قرار گرفتند. 2-       حدود 32.5 درصد مربيان كشتي جهان از نظر سبك رهبري وظيفه گرايي در سطح عالي و 65 درصد در سطح متوسط و حدود 3 درصد در سطح ضعيف قرار داشتند. 3-       بيشترين فراواني در ارتباط با نگرش به موفقيت ، به ميزان حدود 75 درصد مربيان كشتي جهان موقعيت « برد - برد» را به موقعيت « برد - باخت» ترجيح مي دادند. 4-       در بحث آزمون هاي فرضيه هاي تحقيق نتايج نشان داد بين سبك هاي رهبري انسان گرايي و وظيفه گرايي مربيان كشتي جهان تفاوت و بين ميزان نگرش به موفقيت مربيان كشتي كشورهاي جهان ارتباط معني داري وجود دارد. همچنين بين نگرش به موفقيت مربيان كشتي جهاي با سبك هاي رهبري ارتباط معني دار مشاهد شد و ميزان موفقيت با سبك رهبري انسا ن گرايي داراي ارتباط بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مظفری، س.، و مشرف جوادی، ب.، و شهلایی باقری، ج. (1384). ارتباط بین سبک های رهبری مربیان تیم های ملی کشتی جهان با میزان نگرش به موفقیت آنان . علوم حرکتی و ورزش, 3(5), 101-116. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=29348Vancouver : کپی

مظفری سیدامیراحمد، مشرف جوادی بتول، شهلایی باقری جواد. ارتباط بین سبک های رهبری مربیان تیم های ملی کشتی جهان با میزان نگرش به موفقیت آنان . علوم حرکتی و ورزش. 1384 [cited 2021December04];3(5):101-116. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=29348IEEE : کپی

مظفری، س.، مشرف جوادی، ب.، شهلایی باقری، ج.، 1384. ارتباط بین سبک های رهبری مربیان تیم های ملی کشتی جهان با میزان نگرش به موفقیت آنان . علوم حرکتی و ورزش, [online] 3(5), pp.101-116. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=29348. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 78 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی