برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1395 , دوره  29 , شماره  104 ; از صفحه 17 تا صفحه 27 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير برنامه آموزش پيشگيري از سوء رفتار جنسي بر آگاهي، نگرش و عملکرد والدين کودکان سنين مدرسه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: کودک آزاري جنسي به دليل تاثيرات عميق بر رشد و شخصيت کودک به عنوان يکي از اولويت هاي مسايل بهداشتي و درماني در کشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير آموزش پيشگيري از سوء استفاده جنسي کودکان بر آگاهي، نگرش و عملکرد والدين داراي کودک شش تا 12 سال انجام گرفت.
روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه مقايسه و نمونه گيري به شيوه «در دسترس» انجام شد. از بين مراجعه کنندگان به دو مرکز بهداشت شهرستان اليگودرز والدين در دو گروه مقايسه (
50 نفر) و آزمون (50 نفر) قرار گرفتند. پرسشنامه نسخه فارسي سوء رفتار جنسي کودکان CSA: (Child Sexual Abuse) در اين پژوهش به کار گرفته شد. براي گروه آزمون آموزش شيوه هاي پيشگيري از کودک آزاري جنسي طي چهار جلسه آموزشي يک ساعته به روش پرسش و پاسخ، بحث گروهي، سخنراني، نمايش فيلم، بروشور و کتابچه اجرا شد. شش هفته پس از مداخله پرسشنامه مجددا توسط والدين هر دو گروه تکميل شد. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزارSPSS نسخه 16 و استفاده از آمار توصيفي و استنباطي (آزمون هاي تي زوجي، تي مستقل، کاي دو و فيشر) انجام شد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد بين ميانگين نمرات آگاهي و عملکرد والدين گروه آزمون، قبل از مداخله و شش هفته پس از مداخله اختلاف معني دار آماري وجود دارد (
P<0.05).
نتيجه گيري کلي: آموزش برنامه هاي پيشگيري از کودک آزاري جنسي مي تواند منجر به افزايش آگاهي و بهبود عملکرد والدين شود هر چند به نظر مي رسد جهت تغيير نگرش نياز به پژوهش و مداخلات بيشتري مي باشد. پيشنهاد مي شود پژوهش هاي بعدي بر روي معلمان مدارس و مهدکودک ها انجام شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 636
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی