نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1378 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 25 تا صفحه 32 .
 
عنوان مقاله: 

انجماد شيشه اي تخمك متافاز II موش با استفاده از ضد يخ اتيلن گليكول

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه علوم تشریح تهران پژوهشکده رویان، گروه جنین شناسی
 
چکیده: 
هدف: بررسي آثار روش انجمادي شيشه اي با استفاده از ضد يخ اتيلن گليکول بر ميزان زنده ماندن، لقاح، تکامل و فراساختمان تخمک بالغ (MII) Metaphase II.مواد و روشها: موشهاي ماده نژاد NMRI با سن شش تا ده هفته با استفاده از تزريق داخل صفاقي 10 واحدي (hMG) human Menoposal Gonadotrophin، و پس از 48 ساعت، 10 واحد (hCG) human Chorionic Gonadotrophin، تحريک تخمک گذاري شدند. 12 تا 15 ساعت پس از تزريق hCG تخکمها از لوله فالوپ خارج شده و با استفاده از هيالورونيداز 0.1 درصد توده سلولي کومولوس اطراف تخمک برداشته شد. تخمکهاي MII با استفاده از محلول (PBI) Phosphate Buffer حاوي 30 درصد فيکول 70 (W/V)، 0.5 مول ساکارز، 10.7 درصد (W/V) استاميد و 10 درصد اتيلن گليکول (V/V) به روش شيشه اي منجمد و در ازت مايع نگهداري شدند. تعدادي تخمک نيز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. بعد از ذوب، نمونه ها با محلولهاي نيم مول ساکارز و PBI، 5 دقيقه شسته شدند و پس از اطمينان از زنده ماندن تخمک، تخمکهاي سالم با اسپرمهاي دم اپيديديم موشهاي نر تلقيح شدند و تکوين جنينهاي حاصل تا 120 ساعت بررسي شد. تعدادي از تخمکها نيز قبل و بعد از تلقيح با استفاده از گلوتارآلدئيد 2.5 درصد و تتراکسيداسميوم 1 درصد تثبيت شده و پس از آبگيري، قالبگيري در رزين آرالديت، برش گيري و رنگ آميزي با ميکروسکوپ الکتروني انتقالي بررسي شدند.يافته ها: نتايج حاصل از اين تحقيق مشخص کرد که ميزان زنده ماندن تخمکها پس از انجماد شيشه اي، 80 درصد بوده و از نظر ميزان لقاح و تکوين بعدي جنينها تا مرحله خروج از قشر شفاف با گروه کنترل تفاوت معني داري نداشت. تغييرات فراساختماني ديده شده در تخمکهاي منجمد شده قبل از تلقيح در مقايسه با گروه کنترل عبارت بودند از: کاهش فضاي زير قشر شفاف، بر هم خوردن آرايش اسکلت سلولي و تورم مختصري در بعضي از ميتوکندريها که پس از تلقيح و چند ساعت انکوباسيون، کاملا برگشت پذير بودند.نتيجه گيري: با وجود تغييرات شديد فراساختماني که پس از ذوب در اسکلت سلول تخمکهاي منجمد شده مشاهده شد اما به دليل برگشت پذير بودن آنها، ميزان بالاي زنده ماندن تخمکها و عدم تفاوت معني دار در تکوين جنينها نسبت به گروه کنترل، در مجموع مي توان روش انجماد شيشه اي با استفاده از اتيلن گليکول را روش موثري در انجماد تخمک معرفي نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صالح نیا، م.، و رضازاده ولوجردی، م.، و الطریحی، ت. (1378). انجماد شیشه ای تخمک متافاز II موش با استفاده از ضد یخ اتیلن گلیکول. یاخته, 1(3), 25-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=29322Vancouver : کپی

صالح نیا مژده، رضازاده ولوجردی مجتبی، الطریحی تقی. انجماد شیشه ای تخمک متافاز II موش با استفاده از ضد یخ اتیلن گلیکول. یاخته. 1378 [cited 2022August17];1(3):25-32. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=29322IEEE : کپی

صالح نیا، م.، رضازاده ولوجردی، م.، الطریحی، ت.، 1378. انجماد شیشه ای تخمک متافاز II موش با استفاده از ضد یخ اتیلن گلیکول. یاخته, [online] 1(3), pp.25-32. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=29322. 

 
بازدید یکساله 136 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی