برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دي 1394 , دوره  23 , شماره  6 ; از صفحه 51 تا صفحه 61 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين حمايت اجتماعي با کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد مراجعه کننده به بيمارستان هاي شهر ايلام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های روانی-اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: بيماري هاي مزمني هم چون بيماري هاي قلبي از بيماري هاي غير قابل درماني است که مي توان آن را کنترل کرد، اما بيمار همواره در معرض عوامل تنش زاي جسمي، رواني و اجتماعي قرار دارد، لذا هدف مطالعه اين است ضمن تعيين کيفيت زندگي و حمايت اجتماعي بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد رابطه آن ها با يکديگر سنجيده شود.مواد و روش ها: جامعه آماري در اين پژوهش، کليه بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد مي‌ باشند که جهت پيگيري درمان بيماري خود به يکي از بيمارستان هاي شهر ايلام مراجعه نموده اند. حجم نمونه 152 بيمار انتخاب شد که به صورت تصادفي ساده وارد مطالعه شدند. داده ها با پرسش نامه مشتمل بر سه بخش مشخصات جمعيت شناختي و کيفيت زندگي و حمايت اجتماعي، جمع آوري گرديد. داده هاي اين مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS vol.19 و با استفاده از آمار توصيفي و آزمون هاي همبستگي پيرسون، تي تست و آناليز واريانس يک طرفه تجزيه و تحليل شدند.يافته هاي پژوهش: کيفيت زندگي در 57.33 درصد آزمودني ها و کارکردهاي حمايت اجتماعي در 58 درصد آزمودني ها نامطلوب بود و بين اين دو متغير رابطه مستقيم و معني دار آماري وجود داشت (P=0.01). در زير شاخه هاي کيفيت زندگي بعد جسمي در 45.33 درصد و بعد رواني در 60.67 درصد بيماران نامطلوب بود در حالي که 43.33 درصد در بعد اجتماعي از کيفيت زندگي مطلوب برخوردار بودند، در بين ابعاد حمايت اجتماعي بيشترين حمايت مطلوب مربوط به بعد منابع ساختاري حمايت اجتماعي (47.33 درصد) بود، و در بين منابع ساختاري حمايت اجتماعي، عضويت گروهي (P=0.001, B=0.25) و شبکه اجتماعي (P=0.001, B=0.27) با کيفيت زندگي رابطه مستقيم و معني دار مشاهده گرديد.بحث و نتيجه گيري: با توجه به اين که در بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد ابعاد جسمي و رواني کيفيت زندگي با حمايت اجتماعي رابطه مستقيمي داشتند توصيه مي شود مسئولين و خانواده بيماران توجه لازم را در افزايش سرمايه و حمايت هاي اجتماعي در بيماران داشته باشند که به دنبال آن کيفيت زندگي آنان نيز افزايش پيدا کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیازی، م.، و منتی، و.، و منتی، ر.، و قاسمی پور، م.، و کسانی، ع. (1394). ارتباط بین حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان های شهر ایلام. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, 23(6), 51-61. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=293206Vancouver : کپی

نیازی محسن، منتی والیه، منتی رستم، قاسمی پور مریم، کسانی عزیز. ارتباط بین حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان های شهر ایلام. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 1394 [cited 2022January19];23(6):51-61. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=293206IEEE : کپی

نیازی، م.، منتی، و.، منتی، ر.، قاسمی پور، م.، کسانی، ع.، 1394. ارتباط بین حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان های شهر ایلام. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, [online] 23(6), pp.51-61. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=293206. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 75 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی