برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1395 , دوره  24 , شماره  2 ; از صفحه 110 تا صفحه 118 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات امواج گوشي هاي همراه بر پارامترهاي بافتي و تشريحي بيضه و غلظت تستوسترون خون در موش هاي سوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بافت شناسی و آناتومی، دانشکده پیرا دامپزشکی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: مواجهه با ميزان بالاي امواج الكترومغناطيس ممكن است اثرات قابل توجهي بر بافت بيضه داشته و موجب تغييرات مهم بيولوژيك در باروري شود. هدف از اين مطالعه بررسي اثرات امواج الكترومغناطيس گوشي هاي همراه بر بافت بيضه و توليد هورمون تستوسترون در موشهاي سوري بود.
مواد و روش ها: تعداد 30 سر موش سوري نر بالغ سالم انتخاب و به دو گروه شاهد و تيمار تقسيم شدند. گروه تيمار در قفس هاي ويژه اي در معرض امواج الكترومغناطيسي گوشي هاي همراه به ميزان 915 مگاهرتز به مدت 60 روز متوالي روزي دو ساعت قرار گرفتند. پارامترهاي بافتي و تشريحي بيضه از لحاظ هيستومورفولوژيك و توليد هورمون سنجش شد. نتايج با استفاده از آزمون تي آناليز گرديد و P<0.05 سطح معني دار تلقي شد.
يافته هاي پژوهش: در گروه تجربي، تيمار با امواج الكترومغناطيس تلفن همراه موجب بروز اثرات منفي در ساختار بافت شناسي و پارامترهاي تشريحي بيضه شد. برخي از شاخص هاي هيستومتريك بيضه از جمله ارتفاع اپيتليوم زاياي لوله هاي اسپرم ساز، تعداد و قطر هسته سلول هاي ليديگ كاهش يافت. به علاوه برخي از شاخص هاي تشريحي شامل اندازه محيط اسكروتوم و وزن بيضه در گروه تيمار كاهش معني داري نسبت به گروه شاهد نشان داد (
P<0.05). هم چنين مقادير سرمي تستوسترون در گروه قرار گرفته در معرض امواج گوشي هاي همراه به مدت دو ماه؛ نسبت بهگروه شاهد كـاهشمعنـي داري نشـان داد (P<0.05).
بحث و نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر اثرات مضر مواجهت با امواج الكترومغناطيس تلفن همراه در مدل موش سوري نر نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی