برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1395 , دوره  24 , شماره  2 ; از صفحه 63 تا صفحه 71 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت رفتارهاي خودمراقبتي در بيماران ديابتي نوع 2 شهرستان ايلام سال 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: كنترل موفقيت آميز ديابت به طور عمده اي به انجام رفتارهاي خود مراقبتي بيماران وابسته است پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت رفتارهاي خودمراقبتي در بيماران ديابتي نوع 2 شهرستان ايلام انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفي مقطعي در سال 93، 70 بيمار ديابتي نوع 2 به روش نمونه گيري تصادفي مرحله اي انتخاب شدند. ابزارهاي به كار رفته در پژوهش شامل پرسش نامه مشخصات فردي و مقياس خلاصه فعاليت هاي خودمراقبتي ديابت بود. داده ها در نرم افزار SPSS vol.20 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. براي سنجش ارتباط بين متغيرهاي مستقل و وضعيت خودمراقبتي از آناليز واريانس يكطرفه و آزمون هاي آماري tمستقل استفاده شده است.
يافته هاي پژوهش: نمونه هاي پژوهش از نظر وضعيت خودمراقبتي به ترتيب در سطوح متوسط (
74.3 درصد) و ضعيف (21.4 درصد) خودمراقبتي قرار داشتند. ميانگين نمره كلي خودمراقبتي 31.44 با انحراف معيار 8.89 بود. درصد نمره خودمراقبتي 44.9 درصد است كه نشان دهنده خودمراقبتي پايين تر از متوسط است. بيشترين انجام خودمراقبتي را نمونه ها در ابعاد عدم مصرف سيگار (97.1 درصد) و مصرف منظم دارو خوراكي و انسولين (77.9 درصد)، كمترين انجام خودمراقبتي در بعد پايش قندخون در منزل (18.3 درصد) داشته اند. در اين مطالعه بين تحصيلات و نمرات خودمراقبتي اختلاف معناداري وجود داشت به طوري كه با افزايش تحصيلات افراد، ميانگين نمرات خودمراقبتي افزايش يافت ولي بين جنس، تاهل و شغل و هم چنين نوع درمان با نمرات خودمراقبتي اختلاف معنادار نبود.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به اين كه اكثر بيماران ديابتي در اين پژوهش از نظر خودمراقبتي در سطوح متوسط و ضعيفي قرار دارند، بنابراين لزوم گسترش و حمايت از برنامه هايي با محتواي آموزش و پيگيري منظم خودمراقبتي در بيماران ديابتي را نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

شبیبی، پ.، و منصوریان، م.، و عابدزاده زواره، م.، و سایه میری، ک. (1395). بررسی وضعیت رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع 2 شهرستان ایلام سال 1393. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, 24(2), 63-71. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=293178Vancouver : کپی

شبیبی پریسا، منصوریان مرتضی، عابدزاده زواره محمدصادق، سایه میری کوروش. بررسی وضعیت رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع 2 شهرستان ایلام سال 1393. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 1395 [cited 2021April20];24(2):63-71. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=293178IEEE : کپی

شبیبی، پ.، منصوریان، م.، عابدزاده زواره، م.، سایه میری، ک.، 1395. بررسی وضعیت رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع 2 شهرستان ایلام سال 1393. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, [online] 24(2), pp.63-71. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=293178. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 135 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی