برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  24 , شماره  1 ; از صفحه 49 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان چربي، چربي در ناحيه تنه، بافت بدون چربي بدن به همراه نسبت دور کمر به باسن بين افراد ديابتيک نوع 2 و افراد سالم همسان شده با استفاده از روش Bioelectrical Impedance Analysis

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: امروزه چاقي را به عنوان يک عامل خطر در ديابت نوع دو محسوب مي کنند. اندازه گيري ترکيبات بدن به روش (Bioelectrical Impedance Analysis:BIA) يک متد جديد مي باشد که دقت آن تاييد شده است. هدف اين مطالعه، مقايسه ميزان چربي بدن، چربي در ناحيه تنه، بافت بدون چربي بدن به همراه نسبت دور کمر به باسن بين افراد ديابتيک نوع دو و افراد سالم همسان شده است.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي از ميان 23395 نفر که در طي پنج سال به روش متوالي انتخاب شدند، تعداد 928 نفر بيمار ديابتيک نوع دو و 928 نفر به عنوان گروه شاهد به روش همسان سازي (
Matching) (سن، جنس، قد و وزن) انتخاب گرديدند. اندازه گيري ترکيبات بدن به روش BIA انجام گرفت. مقايسات آماري به روش تي تست و تي زوج با توجه به دسته بندي سني و جنسي انجام گرفت.
يافته ها: هيچ نوع تفاوت معني داري بين متغيرهاي مورد بررسي در بين مردان مورد بررسي با توجه به رده بندي سني ديده نشد. در زنان ديابتيک، تغييرات در ترکيبات بدن، بين سن 40 تا 60 سالگي ديده شد که شامل کاهش ميزان درصد چربي، کل چربي بدن، و چربي در ناحيه تنه و افزايش در ميزان توده بدون چربي بدن بود. در زنان ديابتيک بين 50 تا 60 سال کاهش نسبت دور کمر به باسن هم ديده شد. در ساير گروه هاي سني زنان تفاوتي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: ديابت تاثيري بر روي ترکيبات بدن در مردان مورد بررسي ندارد ولي در زنان ديابتيک، بيشترين تفاوت ها در سنين 40 تا 60 سالگي ديده شد که شامل کاهش چربي و افزايش ميزان بافت بدون چربي بدن بود که مي تواند دليل آن تغييرات هورموني در اين سال ها باشد. کاهش شاخص نسبت دور کمر به باسن در زنان بين 50 تا 60 سال مي تواند ناشي از کاهش کل چربي بدن و کاهش بافت چربي در ناحيه تنه در اين محدوده سني باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی