برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  25 , شماره  5 ; از صفحه 129 تا صفحه 142 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر سطوح متفاوت اسيدهاي آمينه ليزين و متيونين بر ترکيبات بيوشيميايي و پروفيل اسيد آمينه بدن ماهيان جوان صبيتي (Sparidentex hasta)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 
چکیده: 

در اين مطالعه که به مدت 8 هفته به طول انجاميد اثر سطوح متفاوت ليزين و متيونين بر ترکيبات بيوشيميايي و پروفيل اسيدهاي آمينه بدن ماهيان جوان صبيتي (Sparidentex hasta) بررسي شد. بدين منظور تعداد 180 قطعه بچه ماهي با ميانگين وزن اوليه 37.59±1.4 گرم، به طور تصادفي در 18 تانک توزيع گرديدند. ماهيان سه بار در روز تا حد سيري و با 6 جيره غذايي تغذيه شدند که جيره هاي غذايي عبارت بودند از: تيمار 1 (گروه کنترل): فاقد ليزين و متيونين، تيمار 2: %100 متيونين، تيمار 3: %75 متيونين و %25 ليزين، تيمار 4: %50 متيونين و %50 ليزين، تيمار 5: %25 متيونين و %75 ليزين، تيمار 6: %100 ليزين. نتايج نشان داد که محتواي پروتيين لاشه به طور معني داري تحت تاثير مکمل هاي آمينو اسيدي قرار گرفت و بالاترين ميزان آن در لاشه ماهيان تغذيه شده با تيمار 3 سنجش شد (P<0.05) بعلاوه افزايش سطح ليزين در جيره سبب افزايش ميزان چربي لاشه ماهيان مورد مطالعه گشت هرچند که محتواي چربي، رطوبت و خاکستر لاشه در بين گروه هاي مختلف تفاوت معني دار نشان نداد. همچنين مجموع اسيدهاي آمينه ضروري (?EAA) و اسيدهاي آمينه غير ضروري (?NEAA) و نسبت ?NEAA / ?EAA، تحت تاثير مکمل هاي آمينواسيدي قرار گرفتند به طوري که ?EAA بدن و نسبت ?NEAA / ?EAA با افزايش سطح مکمل ها بطور معني داري افزايش نشان داد و در تيمارهاي تغذيه شده با سطوح بالاي متيونين بالاترين مقدار مشاهده شد. نتايج حاصل مبين آن است که افزودن مکمل هاي آمينو اسيدي به ميزان %75 مکمل متيونين و %25 مکمل ليزين به جيره اي با 45.95 درصد پروتيين داراي اثرات مثبت بر ترکيبات بيوشيميايي لاشه و محتوي اسيدهاي آمينه بدن در پرورش بچه ماهي صبيتي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی