برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  25 , شماره  5 ; از صفحه 41 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در آيروموناس هيدروفيلاهاي جداشده از ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio) پرورشي در استان خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 
چکیده: 

گونه هاي آيروموناس پاتوژن هاي فرصت طلبي هستند که در پاره اي از موارد قابليت ايجاد بيماري به عنوان عامل اوليه در انسان و ماهي را دارند. آيروموناس هيدروفيلا پاتوژن فرصت طلبي است که باعث ايجاد توکسين و عفونت در ميزبان شده و مقاومت چندگانه آنتي بيوتيکي در سويه هاي جداسازي شده آن از مناطق مختلف جهان گزارش شده است. بنابراين، يافتن ميزان شيوع مقاومت آنتي بيوتيکي در جدايه هاي آيروموناس هيدروفيلا (Aeromonas hydrophila) ارزشمند خواهد بود. تعداد 100 ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio) از استخر هاي پرورش ماهي در 44 منطقه از استان خوزستان به عنوان نمونه جمع آوري گرديد. قسمت انتهايي روده از هر نمونه جداسازي و هموژن شد. نمونه هاي جمع آوري شده در آگار خون دار تلقيح و در انکوباتور 37 درجه سانتي گراد به مدت 24 ساعت گرم خانه گذاري شدند. از هر پليت 3 تا 5 کلوني مشکوک به آيروموناس هيدروفيلا انتخاب و در محيط آگار خون دار خالص سازي گرديد. هر کلوني به وسيله ي تست کاتالاز، اکسيداز و رنگ آميزي گرم ارزيابي و DNA جدايه-هاي مشکوک، به روش جوشاندن استخراج گرديد. سويه هاي آيروموناس هيدروفيلا به روش PCR و با استفاده از ژن مربوط به جنس و گونه تاييد قطعي شدند. در نهايت مقاومت آنتي بيوتيکي در همه ي جدايه هاي آيروموناس هيدروفيلاي تاييد شده به روش ديسک ديفيوژن کربي- باور بررسي شد. بيست جدايه آيروموناس هيدروفيلا از تمام کلوني هاي مشکوک به آيروموناس با روش PCR تاييد قطعي گرديد که بيشتر جدايه ها به چندين آنتي بيوتيک مقاومت نشان دادند. کمترين مقاومت نسبت به سفوتاکسيم و سيپروفلوکساسين (<%25) و بيشترين مقاومت نسبت به ونکومايسين و کليندامايسين (%90) مشاهده شد. درمقايسه با سايرمطالعات، مشخص گرديد که الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي اين باکتري در مناطق مختلف، متفاوت مي باشد از اين رو يافتن الگوي مقاومت در هر منطقه امري الزامي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

موری بختیاری، ن.، و پیغان، ر.، و منزوی، س. (1395). تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در آیروموناس هیدروفیلاهای جداشده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی در استان خوزستان. مجله علمی شیلات ایران (فارسی), 25(5), 41-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=292956Vancouver : کپی

موری بختیاری نغمه، پیغان رحیم، منزوی سیده فاطمه. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در آیروموناس هیدروفیلاهای جداشده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی در استان خوزستان. مجله علمی شیلات ایران (فارسی). 1395 [cited 2021April19];25(5):41-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=292956IEEE : کپی

موری بختیاری، ن.، پیغان، ر.، منزوی، س.، 1395. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در آیروموناس هیدروفیلاهای جداشده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی در استان خوزستان. مجله علمی شیلات ایران (فارسی), [online] 25(5), pp.41-51. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=292956>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 31 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی