نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 21 تا صفحه 32 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل تاثيرگذار بر ادراک کشاورزان شهرستان کرمانشاه از مديريت خاک زراعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه رازی
 
چکیده: 
رشد جمعيت جهان و رشد اقتصادي از يک طرف و منابع طبيعي محدود به ويژه در بسياري از کشورهاي در حال توسعه از طرف ديگر، باعث توجه جدي به مساله پايداري محيط زيست شده است. در اين راستا، تخريب و بهره برداري بيش از حد منابع طبيعي از مهم ترين محدويت هاي توسعه پايدار در بسياري از کشورهاي در حال توسعه است. هدف کلي اين تحقيق توصيفي همبستگي، تعيين ادراک کشاورزان از مديريت خاک زراعي و عوامل تاثيرگذار بر آن بود. جامعه آماري تحقيق، کشاورزان سرپرست خانوار روستاهاي شهرستان کرمانشاه بودند (N=24391) که تعداد 350 نفر از آنان با روش نمونه گيري چندمرحله اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود که براي سنجش پايايي و روايي آن، به ترتيب از آلفاي کرونباخ و پانل متخصصان استفاده شد. بر اساس يافته ها، ادراک کشاورزان از مديريت خاک زراعي در حد متوسط بود. از سوي ديگر، وضعيت تماس هاي ترويجي کشاورزان و ميزان استفاده آنان از منابع اطلاعاتي درباره مديريت خاک زراعي پايين تر از حد متوسط بود. نتايج مدل سازي معادلات ساختاري نشان داد که متغيرهاي ميزان تحصيلات، تماس هاي ترويجي، سابقه کشاورزي، منابع اطلاعاتي و اندازه زمين زراعي کشاورزان بر ادراک آنان از مديريت خاک زراعي تاثير معناداري دارند و در کل 51 درصد از تغييرات ادراک کشاورزان از مديريت خاک زراعي را تبيين مي کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اطهری، ز.، و صدیقی، ح. (1395). عوامل تاثیرگذار بر ادراک کشاورزان شهرستان کرمانشاه از مدیریت خاک زراعی. آموزش محیط زیست و توسعه پایدار, 4(3), 21-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=292703Vancouver : کپی

اطهری زهرا، صدیقی حسن. عوامل تاثیرگذار بر ادراک کشاورزان شهرستان کرمانشاه از مدیریت خاک زراعی. آموزش محیط زیست و توسعه پایدار. 1395 [cited 2022August13];4(3):21-32. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=292703IEEE : کپی

اطهری، ز.، صدیقی، ح.، 1395. عوامل تاثیرگذار بر ادراک کشاورزان شهرستان کرمانشاه از مدیریت خاک زراعی. آموزش محیط زیست و توسعه پایدار, [online] 4(3), pp.21-32. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=292703. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی