برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر ضد ميكروبي عصاره هيدروالكلي مرزه سفيد و نانوره اكسيد روي بر بيان ژن كواگولاز در نمونه هاي باليني و استاندارد استافيلوكوكوس ارئوس مقاوم به متي سيلين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين (MRSA)، از پاتوژن هاي مهم بيمارستاني است و باعث بيماري هاي شديد و کشنده در سراسر جهان مي شود. کواگولاز يک فاکتور بيماري زايي مهم براي اين باکتري محسوب مي شود و در تمام ايزوله هاي استافيلوکوکوس ارئوس وجود دارد. در سال هاي اخير مطالعه هاي در رابطه با اثرات گياهان دارويي، نانوذرات بر عليه باکتري ها و هم چنين بيان ژن هاي بيماريزاي باکتري ها انجام شده است. هدف از اين مطالعه بررسي اثر ضد باکتريايي عصاره مرزه سفيد و نانوذره اکسيد روي بر بيان ژن کواگولاز در باکتري استافيلوکوکوس ارئوس مقاوم به متي سيلين بود. روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي با استفاده از روش ميکروبراث دايلوشن و روش MTT، ميزان حداقل غلظت مهارکنندگي (MIC) عصاره هيدروالکلي مرزه سفيد و نانوذره اکسيد روي برعليه سويه هاي MRSA بررسي و تعيين شد. در مرحله بعد با استفاده از روش رونوشت برداري و واکنش زنجيره اي پلي مراز (RT- PCR) بيان ژن coa در تيمارهايي که تحت تاثير عصاره مرزه سفيد و نانوذره اکسيد روي قرار گرفتند، به صورت کيفي مورد بررسي قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري کروسکال واليس و تست تعقيبي شفه، فيشر، آناليز واريانس و کولموگروف اسميرنف تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: ميزان MIC عصاره هيدروالکلي گياه مرزه سفيد براي سويه استاندارد و باليني استافيلوکوکوس ارئوس به ترتيب 3000 و 1500 ميکروگرم در ميلي ليتر بود هم چنين MIC نانوذره اکسيد روي بر ايزوله هاي استانداد و باليني به 40 و 20 ميکروگرم بر ميلي ليتر بود. عصاره مرزه سفيد در علظت هاي MIC داراي اثر مهاري بر بيان ژن coa بود در حالي که نانوذره اکسيد روي تاثيري بر بيان ژن مورد نظر نداشت. نتيجه گيري: نتايج نشان دهنده کاهش بيان ژن coa در شرايط آزمايشگاهي به روش RT- PCR به وسيله مرزه سفيد مي باشد، ولي تاثيري بر بيان ژن Housekeeping arcC ندارد. هم چنين نانوذرات اکسيد روي داراي اثر مهاري بر رشد باکتري بوده، ولي اثر مهاري بر بيان ژن coa نداشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مریدی کیا، ف.، و خسروانی، س.، و قائدی، م.، و ذوالعدل، م.، و مریدی کیا، ع.، و محسنی، ر.، و علمداری، ع.، و شریفی، ا. (1395). اثر ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی مرزه سفید و نانوره اکسید روی بر بیان ژن کواگولاز در نمونه های بالینی و استاندارد استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی سیلین. ارمغان دانش, 21(3 (پی در پی 110)), 305-313. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=292625Vancouver : کپی

مریدی کیا فروغ، خسروانی سیدعبدالمجید، قائدی مهراورنگ، ذوالعدل محمد، مریدی کیا عبداله، محسنی راضیه، علمداری علی کرم، شریفی اصغر. اثر ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی مرزه سفید و نانوره اکسید روی بر بیان ژن کواگولاز در نمونه های بالینی و استاندارد استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی سیلین. ارمغان دانش. 1395 [cited 2022January20];21(3 (پی در پی 110)):305-313. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=292625IEEE : کپی

مریدی کیا، ف.، خسروانی، س.، قائدی، م.، ذوالعدل، م.، مریدی کیا، ع.، محسنی، ر.، علمداری، ع.، شریفی، ا.، 1395. اثر ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی مرزه سفید و نانوره اکسید روی بر بیان ژن کواگولاز در نمونه های بالینی و استاندارد استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی سیلین. ارمغان دانش, [online] 21(3 (پی در پی 110)), pp.305-313. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=292625. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 156 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی