نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه و ارزيابي فاکتورهاي مدل ويک ولئون از ديدگاه اعضاي هيات علمي در دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي همدان و ارائه راهکارهاي بهبود آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، همدان، ایران
 
چکیده: 
سابقه و اهداف: يکي از ضروريات سازمان هاي جديد توجه به مولفه هاي سازمان هاي يادگيرنده است. در اين پژوهش فاکتورهاي ويک و لئون از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي همدان مورد بررسي و ارزيابي واقع شده است.روش بررسي: اين پژوهش توصيفي- تحليلي است. جامعه مورد مطالعه را تمام اعضاي هيات علمي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي همدان تشکيل مي دهند. حجم نمونه را 81 نفر از اعضاي هيات علمي دانشکده پزشکي به صورت سرشماري تشکيل مي دهند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود که روايي ابزار استفاده شده از طريق نظرات متخصصين و پايائي آن نيز از طريق آلفاي کرونباخ 0.932 تامين گرديد. از آمار و آزمون t همبسته براي تحليل داده ها استفاده شد و براي تحليل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 17 استفاده گرديد.يافته ها: دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي همدان بر اساس فاکتورهاي ويک و لئون به معناي واقعي آن سازمان يادگيرنده نيست و در هر پنج فاکتور رهبري، برنامه و ارزيابي، اطلاعات، نوآوري و ابتکار و اجرا مدل ويک و لئون تفاوت ها بين ميانگين وضع موجود و مطلوب معني دار است.نتيجه گيري: براي تبديل شدن اين سازمان به سازمان يادگيرنده پياده سازي برنامه هايي نظير تقويت تفکرات خلاقانه، مشارکت دادن اعضاي هيات علمي در تصميمات دانشگاه و آگاهي دانشکده ها از برنامه هاي يکديگر ضروري است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ایمان زاده، ع. (1394). مطالعه و ارزیابی فاکتورهای مدل ویک ولئون از دیدگاه اعضای هیات علمی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان و ارائه راهکارهای بهبود آن. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد, 10(1 (پیاپی 18)), 2-11. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=292590Vancouver : کپی

ایمان زاده علی. مطالعه و ارزیابی فاکتورهای مدل ویک ولئون از دیدگاه اعضای هیات علمی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان و ارائه راهکارهای بهبود آن. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد. 1394 [cited 2022May18];10(1 (پیاپی 18)):2-11. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=292590IEEE : کپی

ایمان زاده، ع.، 1394. مطالعه و ارزیابی فاکتورهای مدل ویک ولئون از دیدگاه اعضای هیات علمی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان و ارائه راهکارهای بهبود آن. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد, [online] 10(1 (پیاپی 18)), pp.2-11. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=292590. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 82 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی