برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  6 , شماره  23 ; از صفحه 109 تا صفحه 118 .
 
عنوان مقاله: 

جداسازي و شناسايي سويه هاي بومي مولد فيتاز و بهينه سازي توليد آنزيم در آنها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: فيتاز، افزودني مهم تغذيه اي براي افزايش دسترسي به فسفر است. منابع ميکروبي شامل باکتري ها، قارچ ها و مخمرها از بهترين منابع توليد کننده فيتاز هستند. شناسايي و به کارگيري فيتاز جدا شده از ريزموجودات موجود در خاک، اهميت زيادي در توليد اين آنزيم براي استفاده تجاري در صنايع مختلف دارد. هدف مطالعه حاضر، جداسازي و شناسايي سويه هاي مولد فيتاز از خاک و بهينه سازي توليد آنزيم در آنها است.
مواد و روش ها: براي جداسازي و شناسايي سويه هاي مولد فيتاز، ابتدا از خاک مزارع کشاورزي و مرغداري هاي اطراف قزوين نمونه برداري شد. سپس سويه هاي مولد فيتاز با استفاده از محيط
PSM و از طريق مشاهده هاله شفاف جداسازي شدند. سويه برتر از طريق سنجش آنزيمي در محيط مايع انتخاب و با روش اسلايد-کالچر در حد جنس شناسايي شد. سپس اثر متغيرهايي مانند منبع کربن، اسيديته و مدت زمان گرم خانه گذاري بر توليد آنزيم بررسي شد.
نتايج: قارچ پني سيليوم، سويه برتر مولد آنزيم فيتاز، از خاک مزارع کشاورزي اطراف شهر قزوين جداسازي و شناسايي شد. در محيط حاوي سبوس گندم، بيشترين ميزان فعاليت آنزيمي در اسيديته 7 و مدت زمان گرم خانه گذاري 72 ساعت،
U/ml 61.7 بود. با بهينه سازي محيط کشت، فعاليت فيتازي در محيط حاوي (w/v) 2 درصد فيتات سديم، اسيديته 5 و مدت زمان 72 ساعت گرم خانه گذاري به U/ml 171 افزايش يافت.
بحث و نتيجه گيري: قارچ پني سيليوم جدا شده از خاک مزارع کشاورزي اطراف قزوين، توانايي توليد مقادير زيادي آنزيم فيتاز را در شرايط بهينه محيطي دارد و به منظور توليد تجاري اين آنزيم براي مصرف هاي صنايع مختلف درخور توجه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 168
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی