برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  4 , شماره  4 ; از صفحه 41 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير برنامه هاي محيط زيستي راديو بر ارتقاي سواد محيط زيستي دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير استفاده از برنامه هاي محيط زيستي راديو بر ارتقاي آگاهي، نگرش و رفتارهاي محيط زيستي دانشجويان به عنوان سه بعد اصلي سواد محيط زيستي است. روش اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر نحوه گرد آوري داده ها، نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل مي باشد.نمونه مورد مطالعه شامل 40 نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور استان مرکزي است که به روش نمونه در دسترس انتخاب و به طور تصادفي در قالب دو گروه کنترل و آزمون گروه بندي شدند. مداخله صورت گرفته در اين پژوهش شامل معرفي و درخواست از دانشجويان براي پيگيري و گوش دادن به برنامه هاي محيط زيستي ثابت راديوي جمهوري اسلامي ايران شامل برنامه سياره آبي راديو ايران و بخش هاي مربوط به محيط زيست برنامه افق روشن راديو سلامت در يک دوره زماني سه ماهه بود. بعد از 3 ماه به منظور سنجش تاثير برنامه هاي راديويي مذکور، از دانشجويان پس آزمون گرفته شد. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه اي بود که روايي محتوايي آن به صورت کمي و کيفي با نظرخواهي از 25 نفر از اساتيد و اعضاي هيات علمي رشته هاي مرتبط و پايايي آن نيز با روش آلفاي کرونباخ مورد تاييد قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفت. بر اساس نتايج آزمون هاي آماري، برنامه هاي راديويي سياره آبي و افق روشن داراي تاثير مثبت و معني دار بر هر سه بعد سواد محيط زيستي دانشجويان به خصوص آگاهي محيط زيستي آنها با اندازه اثر بالاتر، بوده اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی