نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  25 , شماره  2 ; از صفحه 119 تا صفحه 135 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ساختار ژنتيکي جمعيت شاه ميگوي آب شيرين (Astacus leptodactylus) مناطق مختلف با استفاده از رديف يابي منطقه کنترل DNA ميتوکندريايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، ایران
 
چکیده: 
در مطالعه حاضر ساختار ژنتيک جمعيت شاه ميگوي آب شيرين (Astacus leptodactylus)، با استفاده از ناحيه کنترلي ميتوکندريايي (D-loop) و روش توالي يابي DNA مورد بررسي قرار گرفت. به همين منظور تعداد 132 نمونه شاه ميگو از مناطق مختلف درياي خزر و درياچه سد ارس در سال 1390 جمع آوري گرديد. سپس کميت DNA نمونه ها به روش اسپکتروفتومتري و کيفيت آن از طريق الکتروفورز ژل آگارز و رنگ آميزي با اتيديوم برومايد تعيين شد. در مجموع در نمونه هاي مناطق مختلف، 38 هاپلوتيپ شناسايي و تنوع هاپلوتيپي و نوکلئوتيدي به ترتيب برابر با 0.811±0.049 و 0.0127±0.0038 اندازه گيري شد. مقدار D در آزمون بي طرفي تاجيما 3.120 و ميانگين آزمون مربع کاي c2=78.25 نيز بدست آمد. مقدار D بدست آمده در بين نمونه ها ممکن است نشان دهنده متعادل بودن فشار انتخاب باشد. از طرف ديگر، نتايج منفي آزمون گسترش و پراکنش تاريخي جمعيت ها (Fu's Fs) و همچنين شاخص هارپندينگ تاييد کننده گسترش جمعيت ها بود. با توجه به نتايج آزمون هاي تمايز F ST ، آزمون دقيق و آناليز واريانس مولکولي مناطق آستارا در درياي خزر، رودخانه سياه درويشان و جفرود اختلاف معني داري را با ساير مناطق نشان دادند (P<0.001). همچنين مشخص گرديد که در مناطق نمونه برداري، گروه هاي متمايزي از شاه ميگوي آب شيرين وجود دارد، بطوري که نمونه هاي رودخانه سياه درويشان و جفرود و ناحيه آستارا گروه هاي متمايز ژنتيکي از اين گونه را نشان مي دهند. بطور کلي يافته هاي اين تحقيق مي تواند نقش موثري براي شناسايي ذخاير و بهبود ژنتيکي شاه ميگوي آب شيرين ايفا نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خوش خلق، م.، و نظری، س. (1395). بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) مناطق مختلف با استفاده از ردیف یابی منطقه کنترل DNA میتوکندریایی. مجله علمی شیلات ایران (فارسی), 25(2), 119-135. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=292280Vancouver : کپی

خوش خلق مجیدرضا، نظری سجاد. بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) مناطق مختلف با استفاده از ردیف یابی منطقه کنترل DNA میتوکندریایی. مجله علمی شیلات ایران (فارسی). 1395 [cited 2022August14];25(2):119-135. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=292280IEEE : کپی

خوش خلق، م.، نظری، س.، 1395. بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) مناطق مختلف با استفاده از ردیف یابی منطقه کنترل DNA میتوکندریایی. مجله علمی شیلات ایران (فارسی), [online] 25(2), pp.119-135. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=292280. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 182 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی