نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 86 تا صفحه 97 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير هشت هفته تمرينات منتخب بر شاخص هاي تعادلي مردان سالمند مبتلا به استئوآرتريت زانو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
هدف: استئوآرتريت زانو يكي از شايعترين مشكلات عضلاني- اسكلتي مي باشد كه باعث تخريب مفصل و متعاقب آن كاهش سطح عملكرد و نقص در تعادل مي شود. عدم تعادل در سالمندان عاملي براي سقوط و عوارض پس از آن مي باشد. لذا راهكارهاي مناسب مي تواند از اين مشكلات جلوگيري نمايد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير 8 هفته تمرينات منتخب بر شاخصها ي تعادلي مردان سالمند مبتلا به استئوآرتريت زانو مي باشد.روش بررسي: بيست و چهار بيمار مبتلا به استئوآرتريت زانو با دامنه سني 65-55 سال به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب، و بصورت تصادفي به دو گروه تمرين درماني (ميانگين قد7.01 ±169.16، وزن 11.98±79.16 و كنترل (ميانگين قد 5.03±167.66، وزن 9.31±77.08) تقسيم شدند. براي بررسي ثبات پاسچرال از دستگاه بايودكس و تست Postural Stability استفاده شد. برنامه تمريني طي 8 هفته زير نظر مربي انجام شد. براي مقايسه ميانگينها ي درون گروهي، از آزمونهاي آماري تي همبسته و براي مقايسه ميانگينهاي بين گروهي از آزمون آماري تي مستقل استفاده شد. براي تعيين تفاوتها نيز سطح معني داري كمتر از (p<0.05) در نظر گرفته شد.يافته ها: تغييرات درون گروهي در گروه آزمودنيها بين نمرات تعادل كلي (p=0.001)، تعادل داخلي- خارجي (p=0.006) و تعادل قدامي- خلفي (p=0.003) قبل و بعد از انجام تمرينات معنادار بود. اما در گروه کنترل براي هيچکدام از شاخص ها تفاوت معناداري مشاهده نشد.نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه هشت هفته تمرينات منتخب مي تواند به طور معني داري باعث بهبود شاخصها ي تعادلي (تعادلي كلي، تعادل قدامي- خلفي و تعادل داخلي- خارجي) در افراد سالمند مبتلا به استئوآرتريت زانو گردد و شايد بتوان اين تمرينات را براي بهبود تعادل و جلوگيري از سقوط به سالمندان مبتلا به استئوآرتريت زانو توصيه نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صفری بک، م.، و خوش رفتاریزدی، ن.، و آقاجانی، ع. (1396). تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب بر شاخص های تعادلی مردان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو. علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد, 6(2), 86-97. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=292225Vancouver : کپی

صفری بک مهدی، خوش رفتاریزدی ناهید، آقاجانی علی. تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب بر شاخص های تعادلی مردان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو. علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد. 1396 [cited 2022August09];6(2):86-97. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=292225IEEE : کپی

صفری بک، م.، خوش رفتاریزدی، ن.، آقاجانی، ع.، 1396. تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب بر شاخص های تعادلی مردان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو. علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد, [online] 6(2), pp.86-97. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=292225. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 251 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی