برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  8 , شماره  1-2 ; از صفحه 92 تا صفحه 104 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه آمادگي مدارس متوسطه اول شهر شيراز براي مواجهه با مخاطره زلزله

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت بحران، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: زلزله به عنوان يکي از مخاطرات طبيعي در کشور زمينه ساز بسياري از مشکلات بوده است. آژانس همکاري بين المللي ژاپن (JICA) اظهار داشته است که حوادث و بلايا داراي اثرات جدي بر خدمات آموزشي هستند. اين اثرات نه فقط به دليل تلفات ناشي از مرگ و مير آموزگاران و دانش آموزان، بلکه مواردي از جمله وقفه ناگهاني در روند آموزشي و اختلال رواني دانش آموزان نيز مي باشد. بنابراين، آمادگي براي رويارويي با اين حوادث ضرورت دارد.
روش: اين تحقيق با هدف تعيين ميزان آمادگي مدارس متوسطه شهر شيراز براي مواجهه با بحران زلزله صورت گرفته است. روش پژوهش توصيفي-پيمايشي و جامعه آماري شامل تمامي مديران مدارس متوسطه اول شهر شيراز، کارشناسان و صاحب نظران بحران بوده است. از دو پرسشنامه فرايند تحليل سلسله مراتبي
(AHP) و آمادگي مدارس در اين پژوهش استفاده شده است. پرسشنامه فرايند تحليل سلسله مراتبي اولويت سه بعد اصلي آمادگي مدارس، شامل برنامه هاي اضطراري، عمليات اضطراري و منابع اضطراري را اندازه گيري کرده است. پرسشنامه دوم ميزان آمادگي مدارس براي رويارويي با مخاطره زلزله را توسط 36 سئوال تخصصي بررسي کرد که پس از محاسبه روايي و پايايي بين افراد نمونه توزيع شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري تي، کروسکال-واليس و فريدمن توسط نرم افزارهاي SPSS-22 و expert choice تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: با توجه به يافته ها مي توان گفت که برنامه هاي اضطراري بيشترين و عمليات اضطراري کمترين ميزان اهميت را در بين ابعاد آمادگي داشته اند. همچنين در بين مدارس، 6.9 درصد آمادگي خيلي زياد، 32.7 درصد آمادگي زياد، 29.7 درصد آمادگي در حد متوسط، 22.8 درصد آمادگي کم و 7.9 درصد آمادگي خيلي کم در برابر مخاطره زلزله را داشتند.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که ميزان آمادگي مدارس متوسطه اول شهر شيراز پايين تر از حد مطلوب ارزيابي مي شود که اين ميزان آمادگي با توجه به خطر جدي زلزله مناسب نيست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 138
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی