برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  6 , شماره  19 ; از صفحه 203 تا صفحه 213 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر کود شيميايي و زيستي فسفر بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان و برخي صفات بيوشيميايي گلرنگ بهاره (.Carthamus tinctorius L) تحت تنش کمبود آب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر کودهاي زيستي و شيميايي فسفر بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان گلرنگ در تنش خشکي آزمايشي به صورت اسپليت - فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال زراعي 91-1390، در مزرعه پژوهشي دانشکده کشاورزي دانشگاه شاهد اجرا گرديد. عامل اصلي شامل تنش خشکي در سه سطح: آبياري کامل يا بدون تنش (آبياري براساس تخليه 50 درصد رطوبت ظرفيت زراعي)، تنش خشکي در مراحل رشد رويشي و زايشي (آبياري براساس تخليه 75 درصد رطوبت ظرفيت زراعي) و عامل فرعي به صورت فاکتوريل شامل 6 تيمار که سه سطح آن کود شيميايي فسفر با مقادير (صفر، 50 و 100 کيلوگرم سوپر فسفات تريپل در هکتار) و کود زيستي فسفر بارور-2، در دو سطح (تلقيح و بدون تلقيح با بارور-2) بود. براساس نتايج فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان تحت تاثير مصرف بالاي کود فسفر در تيمار عدم به کارگيري کود زيستي در شرايط تنش رويشي و زايشي افزايش يافت. نتايج نشان داد تلقيح کود زيستي فسفر بارور-2 بدون استفاده از کود فسفر باعث افزايش فعاليت آنزيم کاتالاز و ميزان پروتئين هاي محلول برگ در شرايط تنش در مراحل رويشي و زايشي گرديد. در همين شرايط، مصرف کود فسفر در سطوح کود زيستي بيشترين تاثير را در افزايش فعاليت آنزيم هاي پلي فنل اکسيداز و سوپراکسيد ديسموتاز داشت. مقايسه ميانگين ها نشان داد که تلقيح کود زيستي فسفر بارور-2 در شرايط تنش زايشي بدون استفاده از کود فسفر سبب کاهش معني دار ميزان مالون دآلدهيد شد. در اين بررسي مي توان بيان داشت که تلقيح گلرنگ بهاره با کود زيستي فسفر بارور-2 همراه با کود فسفر در سطوح تنش خشکي مي تواند اثرات سوء ناشي از تنش را کاهش دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

حشمتی، س.، و امینی دهقی، م.، و فتحی امیرخیز، ک. (1395). بررسی اثر کود شیمیایی و زیستی فسفر بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات بیوشیمیایی گلرنگ بهاره (.Carthamus tinctorius L) تحت تنش کمبود آب. تولید فرآوری محصولات زراعی و باغی, 6(19), 203-213. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291979Vancouver : کپی

حشمتی سیاوش، امینی دهقی مجید، فتحی امیرخیز کیوان. بررسی اثر کود شیمیایی و زیستی فسفر بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات بیوشیمیایی گلرنگ بهاره (.Carthamus tinctorius L) تحت تنش کمبود آب. تولید فرآوری محصولات زراعی و باغی. 1395 [cited 2021April20];6(19):203-213. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291979IEEE : کپی

حشمتی، س.، امینی دهقی، م.، فتحی امیرخیز، ک.، 1395. بررسی اثر کود شیمیایی و زیستی فسفر بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات بیوشیمیایی گلرنگ بهاره (.Carthamus tinctorius L) تحت تنش کمبود آب. تولید فرآوری محصولات زراعی و باغی, [online] 6(19), pp.203-213. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291979. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 199 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی