برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  7 , شماره  24 ; از صفحه 19 تا صفحه 36 .
 
عنوان مقاله: 

ارتقاي رفتار شهروندي سازماني و رضايت شغلي کارکنان در پرتو اعتماد سازماني (مورد مطالعه: کارکنان ادارات دولتي شهرستان مهاباد)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 
چکیده: 
زمينه: امروزه اهميت داشتن کارکناني با رضايت شغلي بالا و کارکناني که از وظايف معمول خود فراتر رفته و رفتار شهروندي سازماني از خود بروز مي دهند، بر همگان واضح است. لذا براي دستيابي به اين مهم، اعتماد سازماني مي تواند کارساز باشد.هدف: بررسي تاثير اعتماد سازماني بر رضايت شغلي نيروي انساني و رفتار شهروندي سازماني مي باشد.روش ها: اين پژوهش از لحاظ هدف، کاربردي و از نظر روش از نوع تحقيقات توصيفي همبستگي است. جامعه آماري پژوهش شامل 800 نفر از کارکنان ادارات دولتي شهرستان مهاباد است. گردآوري داده ها از طريق پرسشنامه هاي استاندارد از 260 نفر صورت گرفت، که با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد.يافته ها: اعتماد سازماني بر رفتار شهروندي سازماني تاثير مثبت و معنادار دارد (F=222.528 در سطح معناداري 0.000)؛ اعتماد سازماني بر رضايت شغلي نيروي انساني تاثير مثبت و معنادار دارد (F=337.393 در سطح معناداري 0.000)؛ با توجه به ضرايب استاندارد شده، از ميان ابعاد اعتماد سازماني، بيشترين سهم در تبيين رفتار شهروندي سازماني را اعتماد عمودي (0.338) و بيشترين سهم در تبيين رضايت شغلي کارکنان را اعتماد افقي (0.373) دارا است.نتيجه گيري: نتايج تحقيق نشان داد که اعتماد سازماني توانايي ارتقاي رفتار شهروندي سازماني و رضايت شغلي کارکنان را دارا است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلطانی، ش.، و ایران زاده، س. (1395). ارتقای رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در پرتو اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان ادارات دولتی شهرستان مهاباد). خط مشی گذاری عمومی در مدیریت (رسالت مدیریت دولتی), 7(24), 19-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291880Vancouver : کپی

سلطانی شاروخ، ایران زاده سلیمان. ارتقای رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در پرتو اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان ادارات دولتی شهرستان مهاباد). خط مشی گذاری عمومی در مدیریت (رسالت مدیریت دولتی). 1395 [cited 2022January17];7(24):19-36. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291880IEEE : کپی

سلطانی، ش.، ایران زاده، س.، 1395. ارتقای رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در پرتو اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان ادارات دولتی شهرستان مهاباد). خط مشی گذاری عمومی در مدیریت (رسالت مدیریت دولتی), [online] 7(24), pp.19-36. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291880. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی