نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  9 , شماره  29 ; از صفحه 49 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر کيفيت زندگي معتادان به مواد مخدر در شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 
مقدمه و هدف پژوهش: سرمايه اجتماعي به معني مجموعه اي از ارتباطات مبتني بر اعتماد درون يک فرد و يا در ساختار اجتماعي وجود ندارد، بلکه در فضاي بين افراد شکل مي گيرد. اين پژوهش باهدف بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر کيفيت زندگي معتادان به مواد مخدر انجام گرفته است.روش پژوهش: در اين پژوهش کمي باهدف کاربردي از روش همبستگي بهره جسته ايم. جامعه آماري اين پژوهش را کليه معتادان مراجعه کننده به مراکز درماني بهزيستي شهر تهران تشکيل داده اند که 380 نفر از آنان بر اساس روش نمونه گيري در دسترس به عنوان جمعيت نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري داده ها دو پرسشنامه محقق ساخته سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي است که هر دو داراي اعتبار صوري بوده و پايايي آن ها نيز به وسيله ضريب آلفاي کرونباخ 0.81 و 0.78 محاسبه شده است.يافته ها: بر اساس يافته هاي اين پژوهش همه فرضيه ها تاييدشده اند؛ يعني ضعف سرمايه اجتماعي معتادان به مواد مخدر موجب کاهش کيفيت زندگي اين افراد شده است.نتيجه گيري: در اين تحقيق، سرمايه اجتماعي به دو بعد شناختي و ساختاري تقسيم شده است. بعد شناختي به بخش نامحسوس سرمايه اجتماعي مانند ارزش ها، عقايد، نگرش ها، رفتارها و هنجارهاي اجتماعي مي پردازد و بعد ساختاري سرمايه اجتماعي دربرگيرنده ساختارها و شبکه هايي است که حاوي فرايندهاي تصميم گيري جمعي و مسئوليت متقابل است. افرادي که سابقه مصرف مواد مخدر در زندگي دارند، معمولا با اطرافيان خود رابطه اندکي داشته و از داشتن يک زبان مشترک براي تبادل انديشه و بيان احساسات با اطرافيان خود محروم هستند. اين افراد قدرت تبادل مفاهيم با ديگران و به دست آوردن تجربه مشترک را ازدست داده، ازاين رو دچار انزواي اجتماعي شده و کيفيت زندگي آن ها نيز به شدت کاهش مي يابد و با افزايش بعد شناختي سرمايه اجتماعي، کيفيت زندگي آنان نيز روند بهبودي پيدا مي کند. بين بعد ساختاري سرمايه اجتماعي با کيفيت زندگي معتادان به مواد مخدر رابطه معناداري وجود دارد و يکي از عوامل مهم در سوق دادن افراد به سوي مصرف مواد مخدر، داشتن رابطه گروهي با اشخاص مصرف کننده از يک سو و نداشتن پيوند و رابطه گروهي با افراد سالم جامعه از سوي ديگر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رادان، ف. (1394). بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی معتادان به مواد مخدر در شهر تهران. مدیریت فرهنگی, 9(29), 49-60. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291610Vancouver : کپی

رادان فاطمه. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی معتادان به مواد مخدر در شهر تهران. مدیریت فرهنگی. 1394 [cited 2022August13];9(29):49-60. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291610IEEE : کپی

رادان، ف.، 1394. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی معتادان به مواد مخدر در شهر تهران. مدیریت فرهنگی, [online] 9(29), pp.49-60. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291610. 

 
بازدید یکساله 293 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی