برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  9 , شماره  29 ; از صفحه 1 تا صفحه 18 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه ميان هويت فرهنگي و کيفيت زندگي کاري در زنان سرپرست خانوار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 
چکیده: 
مقدمه و هدف پژوهش: هويت فرهنگي يکي از مهم ترين شاخص هاي فرهنگي هر جامعه اي مي باشد و نسبت تعهد و تعلق افراد به فرهنگ خود مي تواند ميزان کيفيت کاري را تعيين کند و بر آن اثر بگذارد. کيفيت زندگي کاري درون سازمان از طريق اندازه گيري رضايت، غيبت کم؛ و انگيزه بالا در کارکنان برآورد مي شود. يکي از آفت هاي مهم مديريت، بي توجهي به کيفيت زندگي کاري کارکنان سازمان مي باشد. اين بي توجهي، اثربخشي و کارايي سازمان را به شدت کاهش مي دهد. به دليل عدم شناخت مديران سازمان از کيفيت زندگي کاري، اين مقوله، تناسب و اندازه هاي واقعي خود را در سازمان ها از دست داده است. بدين ترتيب با توجه به اهميت نقش کيفيت زندگي کاري در عملکرد کارکنان، هدف اصلي اين پژوهش بررسي ارتباط ميان کيفيت زندگي کاري و هويت فرهنگي در زنان سرپرست خانوار مي باشد.روش پژوهش: اين تحقيق از نوع توصيفي-پيمايشي است و از نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است. جامعه آماري اين پزوهش شامل 109 نفر از زنان سرپرست خانوار است. شرکت کنندگان ترکيبي از پرسشنامه هاي استاندارد اصلاح شده مربوط به کيفيت زندگي کاري و هويت فرهنگي را پر نمودند.يافته ها: ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که ميان بيشتر فرايند هاي کيفيت زندگي کاري و هويت فرهنگي رابطه معناداري وجود دارد و رگرسيون گام به گام هم نشان داد که از ميان همه متغيير ها، سه متعيير محيط ايمن ، توسعه قابليت، قانون گرايي رابطه مهمتري با هويت فرهنگي دارند.نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که هرچه تعهد و تعلق فرهنگي در زنان سرپرست خانوار بيشتر باشد، تحمل مشکلات محل کار و ناعدالتي هاي حاصل از نابرابري هاي جنسيتي براي زنان سرپرست خانوار راحت تر مي شود. همچنين افزايش تعلق فرهنگي يعني احترام گذاشتن و اهميت دادن به فرهنگ يکپارچه کشوري به قانون گرايي بيشتر منجر مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

وهابی کاشانی، ن.، و صالحی امیری، س. (1394). رابطه میان هویت فرهنگی و کیفیت زندگی کاری در زنان سرپرست خانوار. مدیریت فرهنگی, 9(29), 1-18. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291604Vancouver : کپی

وهابی کاشانی ناهید، صالحی امیری سیدرضا. رابطه میان هویت فرهنگی و کیفیت زندگی کاری در زنان سرپرست خانوار. مدیریت فرهنگی. 1394 [cited 2022January25];9(29):1-18. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291604IEEE : کپی

وهابی کاشانی، ن.، صالحی امیری، س.، 1394. رابطه میان هویت فرهنگی و کیفیت زندگی کاری در زنان سرپرست خانوار. مدیریت فرهنگی, [online] 9(29), pp.1-18. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291604. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی