برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 97 تا صفحه 108 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر توانبخشي شناختي بر عملکردهاي اجرايي (توجه و حافظه کاري) در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بيش فعالي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه و اهدافاختلال نقص توجه/ بيش فعالي با ناکارآمدي عملکردهاي اجرايي از جمله حافظه کاري همراه است. کارکردهاي اجرايي مي توانند با استفاده از تمرينات توانبخشي شناختي مورد ترميم قرار گيرند. مطالعه حاضر با هدف نشان دادن تاثير توانبخشي شناختي حافظه کاري بر بهبود عملکردهاي اجرايي در افراد مبتلا به اختلال نقص توجه / بيش فعالي صورت گرفته است.مواد و روش هااين پژوهش از نوع شبه آزمايشي است که در آن از طرح پيش-آزمون پس- آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. نمونه مورد بررسي در اين مطالعه 30 کودک مبتلا به اختلال نقص توجه / بيش فعالي بوده است که به طور تصادفي در گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. هر گروه شامل 15 کودک بود. دو گروه (آزمايش و کنترل) از نظر سن و هوش کلامي و عملي همسان سازي شده بودند. گروه آزمايش طي ده جلسه 1 ساعته تحت توانبخشي شناختي قرار گرفتند. افراد هر دو گروه کنترل و آزمايش در جلسه اول، پنجم و آخر درمان مورد ارزيابي قرار گرفتند. عملکرد حافظه کاري با استفاده از تکليف چند محرک پيشين (ان بک) و عملکرد توجه با استفاده از آزمون واژه-رنگ استروپ ارزيابي شده است. داده هاي اين پژوهش با آزمون آماري t مستقل، تحليل واريانس آميخته و به کمک نرم افزار SPSS.20 تجزيه و تحليل شدند.يافته هانتايج پژوهش نشان داد که نمره دقت حافظه کاري گروه درمان در مقايسه با گروه کنترل بعد از گذراندن جلسات توانبخشي بهبود پيدا کرده است و اين تفاوت در سطح 0.005 معنادار است. از سوي ديگر در مورد توجه تفاوت معناداري بين دو گروه وجود ندارد.نتيجه گيرينتايج حاصل از تحليل آماري داده ها نشان مي دهد که با در نظر گرفتن اثر تعاملي گروه کنترل و درمان توانبخشي شناختي موجب تقويت دقت حافظه کاري شده است و تاثير معناداري بر روي توجه نداشته است. مي توان اين گونه نتيجه گرفت که اين برنامه درماني در بهبود حافظه کاري کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بيش فعالي موثر واقع شده است ولي بر روي توجه تاثير معناداري نداشته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نجارزادگان، م.، و نجاتی، و.، و امیری، ن.، و شریفیان، م. (1394). بررسی اثر توانبخشی شناختی بر عملکردهای اجرایی (توجه و حافظه کاری) در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی. طب توانبخشی, 4(2), 97-108. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291543Vancouver : کپی

نجارزادگان مریم، نجاتی وحید، امیری نسرین، شریفیان مریم. بررسی اثر توانبخشی شناختی بر عملکردهای اجرایی (توجه و حافظه کاری) در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی. طب توانبخشی. 1394 [cited 2021December05];4(2):97-108. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291543IEEE : کپی

نجارزادگان، م.، نجاتی، و.، امیری، ن.، شریفیان، م.، 1394. بررسی اثر توانبخشی شناختی بر عملکردهای اجرایی (توجه و حافظه کاری) در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی. طب توانبخشی, [online] 4(2), pp.97-108. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291543. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 686 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی