برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  3 , شماره  4 ; از صفحه 1 تا صفحه 9 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه کيفيت رابطه صميمانه و تجربه خشم در بيماران مبتلا به اختلالات شخصيت مرزي و دوقطبي نوع II

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: به دليل شباهت بالاي نشانه ها و مشخصات باليني بين اختلالات طيف شخصيت مرزي و دوقطبي به ويژه اختلال دوقطبي - II، برخي از محققان اختلال شخصيت مرزي را با طيف دوقطبي طبقه بندي نموده اند و براي هر دو اختلال سبب شناسي مشترکي را در نظر گرفته اند. در مطالعه حاضر به منظور ارزيابي اين فرضيه، رابطه صميمي و تجربه خشم در اختلالات شخصيت مرزي و دوقطبي - II مقايسه شده است.
مواد و روش ها: نمونه شامل 27 بيمار اختلال شخصيت مرزي و 31 بيمار اختلال دوقطبي -
II است که به بخش روانپزشکي بيمارستان کامکار -عرب نيا در قم، ايران ارجاع شده بودند که به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. آن ها به پرسشنامه کيفيت رابطه و خشم چند بعدي پاسخ دادند. ميانگين متغيرها در دو گروه با استفاده از آزمون تي مستقل مقايسه شد.
يافته ها: نتايج آزمون تي مستقل نشان داد که تفاوت معني داري بين دو گروه در کيفيت رابطه صميمي و تجربه خشم وجود ندارد. با اين حال، بيماران مبتلا به اختلال مرزي و اختلال دوقطبي -
II تفاوت قابل توجهي در زيرمقياس تعارض پرسشنامه کيفيت رابطه و زيرمقياس خشم انگيختگي خشم چند بعدي داشتند. در مقايسه با بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي - II، بيماران مبتلا به اختلال مرزي نمرات بيشتري در هر دو زيرمقياس به دست آوردند.
نتيجه گيري: عدم وجود تفاوت معني دار بين کيفيت رابطه صميمي و تجربه خشم در گروه هاي مبتلا به اختلال مرزي و اختلال دوقطبي -
II ممکن است به صحت اين فرضيه که اختلال مرزي متعلق به طيف دوقطبي است، اشاره کنند و هر دو اختلال ممکن است سبب شناسي مشترکي داشته باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 246
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی