برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش مولفه هاي قدرت مديران در ويژگي هاي کارآفريني کارکنان (مطالعه موردي کارکنان بيمارستان هاي شهرستان مياندوآب)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: تحول هاي اخير در سيستم هاي اجتماعي و اقتصادي، فرصت ها و تهديدهايي بوجود آورده اند که مواجهه با آنها نيازمند راه حل هاي خلاقانه است. کارآفريني قابليتي است که نظام هاي امروزي را در اين برهه حساس نجات داده و بقاي آنها را تضمين مي کند. پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش مولفه هاي قدرت مديران بر کارآفريني کارکنان در بيمارستان هاي شهرستان مياندوآب انجام شده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر بر اساس هدف يک تحقيق کاربردي و بر اساس گردآوري و تجزيه و تحليل داده ها از نوع تحقيقات توصيفي همبستگي مبتني بر معادلات ساختاري است. ابزارهاي گردآوري داده ها شامل پرسش نامه هاي منابع قدرت هينکين و شرايخيم (1989) و پرسش نامه ويژگي هاي شخصيتي کارآفريني مرکز کارآفريني «دارهام» بود. پايائي و روائي ابزار گردآوري داده ها بر اساس آزمون هاي مربوط مورد تاييد قرار گرفت. نمونه مورد نظر از جدول مورگان به تعداد 260 نفر (53 نفرمديران و 207نفرکارکنان) انتخاب شدند. جهت تجزيه و تحليل داده ها از مدل سازي معادلات ساختاري به روش حداقل مربعات جزئي استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد قدرت مرجعيت (
b=0.421, t=4.104)، تخصص (b=0.266, t=3.637) و پاداش (b=0.245, t=3.063) در کارآفريني کارکنان نقش داشتند ولي قدرت هاي قانون و اجبار در کارآفريني کارکنان نقشي نداشتند. هم چنين مولفه هاي قدرت مديران روي هم رفته 0.371 از تغييرات کارآفريني کارکنان را پيش بيني مي کردند.
نتيجه گيري: مديران مي توانند با استفاده درست از مولفه هاي قدرت (مرجعيت، تخصص و پاداش) موجب بروز و تقويت ويژگي هاي کارآفريني در کارکنان شوند و به تبع آن موفقيت سازمان را تضمين نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

محبوب خواه، ف.، و بیگ زاده، ی. (1395). بررسی نقش مولفه های قدرت مدیران در ویژگی های کارآفرینی کارکنان (مطالعه موردی کارکنان بیمارستان های شهرستان میاندوآب). مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت), 7(3 (پیاپی 21)), 81-92. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291519Vancouver : کپی

محبوب خواه فرهاد، بیگ زاده یوسف. بررسی نقش مولفه های قدرت مدیران در ویژگی های کارآفرینی کارکنان (مطالعه موردی کارکنان بیمارستان های شهرستان میاندوآب). مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت). 1395 [cited 2021April13];7(3 (پیاپی 21)):81-92. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291519IEEE : کپی

محبوب خواه، ف.، بیگ زاده، ی.، 1395. بررسی نقش مولفه های قدرت مدیران در ویژگی های کارآفرینی کارکنان (مطالعه موردی کارکنان بیمارستان های شهرستان میاندوآب). مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت), [online] 7(3 (پیاپی 21)), pp.81-92. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291519>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 50 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی