برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  6 , شماره  22 ; از صفحه 1 تا صفحه 16 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل ژنتيکي عملکرد و اجزاي عملکرد بذر در گونه هاي اهلي و وحشي اسپرس و ارتباط آنها با عملکرد علوفه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 

مطالعات در زمينه تنوع ژنتيکي خصوصيات بذري در گونه هاي اهلي و وحشي و ارتباط آنها با عملکرد علوفه در اسپرس اندک است. به منظور بررسي تنوع و تشريح روابط بين عملکرد و اجزاء عملکرد بذر، 93 ژنوتيپ از 23 گونه شامل 21 گونه وحشي به همراه گونه زراعي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه صنعتي اصفهان مورد ارزيابي قرار گرفتند. تجزيه واريانس داده ها نشان داد، ژنوتيپ ها از نظر صفات اندازه گيري شده تفاوت معني داري داشتند، که نشان دهنده وجود تنوع ژنتيکي بين ژنوتيپ هاي مورد مطالعه است. در بين صفات بيشترين تنوع در ژنوتيپ هاي اهلي مربوط به باروري خوشه و در ژنوتيپ هاي وحشي مربوط به طول خوشه بود. نتايج حاصل از ضرايب همبستگي مشخص کرد عملکرد بذر همبستگي مثبت و معني داري با تعداد ساقه در بوته و تعداد دانه در خوشه و همبستگي منفي و معني داري با طول خوشه و روز تا 50 درصد گل دهي دارد. عملکرد بذر با عملکرد علوفه در گونه هاي وحشي داراي همبستگي مثبت و متوسط و در گونه هاي اهلي فاقد همبستگي بود. تجزيه خوشه اي ژنوتيپ ها را در سه گروه طبقه بندي کرد که گونه هاي اهلي و وحشي از يکديگر تفکيک شدند. براساس تجزيه به مولفه هاي اصلي مولفه اول بر عملکرد بذر و مولفه دوم بر اجزاء عملکرد علوفه تاکيد داشت که مي تواند براي گزينش ژنوتيپ هاي مناسب از نظر هر دو ويژگي مورد استفاده قرار کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نجفی پور، ع.، و مجیدی، م. (1395). تحلیل ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد بذر در گونه های اهلی و وحشی اسپرس و ارتباط آنها با عملکرد علوفه. تولید فرآوری محصولات زراعی و باغی, 6(22), 1-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291289Vancouver : کپی

نجفی پور عظیمه، مجیدی محمدمهدی. تحلیل ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد بذر در گونه های اهلی و وحشی اسپرس و ارتباط آنها با عملکرد علوفه. تولید فرآوری محصولات زراعی و باغی. 1395 [cited 2021November29];6(22):1-16. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291289IEEE : کپی

نجفی پور، ع.، مجیدی، م.، 1395. تحلیل ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد بذر در گونه های اهلی و وحشی اسپرس و ارتباط آنها با عملکرد علوفه. تولید فرآوری محصولات زراعی و باغی, [online] 6(22), pp.1-16. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291289. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 44 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی