برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 111 تا صفحه 126 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تناوب هاي مختلف زراعي بر دوره بحراني کنترل علف هاي هرز کلزا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر
 
چکیده: 
سابقه و هدف: رهيافتهاي تلفيقي مديريت علف هاي هرز مي تواند به کاهش هزينه ها و نيز بهبود کنترل علف هاي هرز کمک کند. دوره بحراني کنترل علف هاي هرز به عنوان بهترين زمان مبارزه با علف هاي هرز تعريف شده است. با دانستن دوره بحراني کنترل علف هاي هرز براي هر گياه زراعي مي توان ضمن کاربرد دقيق مصرف علف کشها از آلودگيهاي زيست محيطي جلوگيري کرد. شروع و طول مدت دوره بحراني کنترل علف هاي هرز بستگي به فاکتورهاي متعددي چون خصوصيات گياه زراعي و علف هرز، محيط و عوامل زراعي دارد. با توجه به نبود اطلاعات راجع به تاثير تناوب زراعي بر اين دوره اين تحقيق جهت بررسي تاثير اين عامل زراعي بر طول دوره بحراني کنترل علف هاي هرز انجام گرديد. مواد و روش ها: به منظور بررسي تاثير دو تناوب مختلف (گندم- کلزا و سويا- کلزا) بر دوره بحراني کنترل علف هاي هرز کلزا رقم هايولا 4011 دو آزمايش در سال هاي زراعي 91-1390 و 92-1391 به ترتيب براي تناوب هاي اول و دوم که هر يک حداقل به مدت 10 سال در معرض الگوي کاشت مربوطه بودند، در دشت هاي زراعي اطراف شهرستان گلوگاه در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. تيمارها شامل دوره هاي مديريت علف هاي هرز بر مبناي مراحل رشدي کلزا (پنج سطح کنترل و پنج سطح تداخل علف هاي هرز تا مراحل سبز شدن، دو برگي، چهار برگي، هشت برگي و ظهور جوانه گل و دو تيمار کنترل و تداخل تمام فصل به عنوان شاهد) در هر يک از تناوب ها بود. يافته ها: مشاهدات حاکي از غالبيت علف قناري (Phalaris spp) در هر دو تناوب داشت. تنوع گونه اي در تناوب سويا- کلزا با استناد به شاخص شانون (H=0.69) نسبت به تناوب گندم - کلزا (H=0.45) بيش تر بود. نتايج نشان داد که عملکرد دانه کلزا در تناوب گندم- کلزا معادل 4060 کيلوگرم در هکتار در حالي که در تناوب سويا - کلزا 2280 کيلو گرم در هکتار بود. در تناوب گندم- کلزا مقدار بيشتر نيتروژن، کربن آلي و فسفر خاک که بر خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک موثر بود با عملکرد زيادتر دانه کلزا ارتباط داشت. بالا بودن عملکرد دانه کلزا در تيمار تناوبي اخير را نيز مي توان به تاثير مثبت اين تناوب بر مهم ترين جزء عملکرد يعني تعداد غلاف بيش تر در بوته مرتبط دانست. نتايج به دست آمده از اين آزمايش نشان داد که دوره بحراني کنترل علف هاي هرز در تناوب گندم- کلزا با احتساب 5 درصد افت مجاز عملکرد بين مراحل سبز شدن تا شش برگي (354-161 درجه روز پس از کاشت) قرار داشت. در تناوب سويا- کلزا نيز اين دوره با در نظر گرفتن 5 درصد کاهش قابل قبول عملکرد بين مراحل کاشت تا رسيدگي (920- 65 درجه روز پس از کاشت) تعيين شد. در اين آزمايش علف هاي هرز علف قناري (Phalaris paradoxa)، ساقه خز (Caucalis platycarpos)، خار مريم (Silybum marianum) و خردل وحشي (Sinapis arvensis) در تناوب گندم –کلزا و خوني واش (Phalaris minor) و شاه افسر (Melilotus officinalis) در تناوب سويا- کلزا غالب بود.نتيجه گيري: دوره بحراني کنترل علف هاي هرز در تناوب سويا- کلزا نسبت به تناوب گندم- کلزا زودتر شروع شده و دامنه آن نيز طولاني تر بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صالحیان، ح.، و جمشیدی، م. (1395). تاثیر تناوب های مختلف زراعی بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزا. تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی), 9(2), 111-126. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291279Vancouver : کپی

صالحیان حمید، جمشیدی محمد. تاثیر تناوب های مختلف زراعی بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزا. تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی). 1395 [cited 2022January28];9(2):111-126. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291279IEEE : کپی

صالحیان، ح.، جمشیدی، م.، 1395. تاثیر تناوب های مختلف زراعی بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزا. تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی), [online] 9(2), pp.111-126. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291279. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 382 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی