نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  4 , شماره  4 ; از صفحه 107 تا صفحه 115 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تفاوت ضخامت لايه فيبر هاي عصبي شبکيه در دو چشم افراد آنيزومتروپ غير آمبليوپ و ارتباط آن با استرئوپسيس اين افراد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان دماوند، روبروی بیمارستان بوعلی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه اپتومتری
 
چکیده: 
مقدمه و اهداف اين مطالعه براي تعيين تفاوت متوسط ضخامت لايه فيبرهاي عصبي شبکيه در دو چشم افراد آنيزومتروپ غير آمبليوپ و ارزيابي ارتباط آن با استرئوپسيس نزديک اين افراد انجام گرفت.مواد وروش ها اين مطالعه به روش توصيفي - تحليلي انجام گرديد. در اين مطالعه 23 بيمار آنيزومتروپ غير آمبليوپ (13بيمار مذکر، 10 بيمار مونث، ميانگين سني 27.82 سال، دامنه سن 18تا 35 سال) پس از اعمال معيار هاي ورود و خروج، وارد مطالعه شدند. تفاوت ضخامت لايه فيبر هاي عصبي شبکيه، بين دو چشم افراد آنيزومتروپ غير آمبليوپ تعيين شد و ارتباط آن با استرئوپسيس نزديک فرد ارزيابي شد. يافته ها بيماران آنيزومتروپ در 3 گروه آنيزوآستيگماتيسم، آنيزومايوپيک و آنيزوهاپروپيک تقسيم بندي شدند. ابتدا تفاوت ميانگين متوسط ضخامت لايه فيبر هاي عصبي شبکيه، بين چشم چپ و راست در افراد آنيزومتروپ 0.08 محاسبه شد که از لحاظ آماري معني دار نشد (P=0.979). تفاوت ميانگين متوسط ضخامت لايه فيبر هاي عصبي شبکيه، بين چشم چپ و راست در گروه آنيزوآستيگماتيسم 0.72±5.251 شد و در گروه غيرآنيزوآستيگماتيسم 0.83±4.19 شد که اين تفاوت از لحاظ آماري معني دار نشد (p=0.436). تفاوت ميانگين مورد نظر در گروه آنيزومايوپيک 1.00±4.10 شد و در گروه غير آنيزومايوپيک 1.10±5.30 شد. اين تفاوت نيز معني دار نشد (P=0.296).گروه آنيزوهايپروپيک به علت تعداد کم (يک نفر) مورد محاسبات آماري قرار نگرفتند. همبستگي بين اختلاف ضخامت مورد نظر و استرئوپسيس 19.6 درصد محاسبه شد که از لحاظ آماري معني دار نشد (P=0.371). نتيجه گيري در افراد آنيزومتروپ غير آمبليوپ تفاوت قابل توجهي بين متوسط ضخامت لايه فيبر هاي عصبي شبکيه چشم چپ و راست وجود ندارد. بين استرئوپسيس نزديک و اختلاف ضخامت گفته شده در اين افراد نيز، رابطه معني داري وجود ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ویس کرمی، ف.، و قاسمی برومند، م.، و انتظاری، س.، و طباطبایی، س. (1394). بررسی تفاوت ضخامت لایه فیبر های عصبی شبکیه در دو چشم افراد آنیزومتروپ غیر آمبلیوپ و ارتباط آن با استرئوپسیس این افراد. طب توانبخشی, 4(4), 107-115. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291263Vancouver : کپی

ویس کرمی فاطمه، قاسمی برومند محمد، انتظاری سیدمرتضی، طباطبایی سیدمهدی. بررسی تفاوت ضخامت لایه فیبر های عصبی شبکیه در دو چشم افراد آنیزومتروپ غیر آمبلیوپ و ارتباط آن با استرئوپسیس این افراد. طب توانبخشی. 1394 [cited 2022August08];4(4):107-115. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291263IEEE : کپی

ویس کرمی، ف.، قاسمی برومند، م.، انتظاری، س.، طباطبایی، س.، 1394. بررسی تفاوت ضخامت لایه فیبر های عصبی شبکیه در دو چشم افراد آنیزومتروپ غیر آمبلیوپ و ارتباط آن با استرئوپسیس این افراد. طب توانبخشی, [online] 4(4), pp.107-115. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291263. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی