برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 199 تا صفحه 214 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير سطوح نيتروژن و نسبت هاي کشت مخلوط سري جايگزيني بر عملکرد علوفه و شاخص هاي رقابت جو و نخود فرنگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه گنبد کاووس
 
چکیده: 

سابقه و هدف: کشت مخلوط يا کشت همزمان دو يا چند گياه در يک قطعه زمين توانايي افزايش قدرت توليدي اکوسيستم را دارد. افزايش عملکرد غله و کاهش عملکرد لگوم در سيستم کشت مخلوط غله- لگوم گزارش شده است. چندين شاخص از جمله نسبت برا بري زمين، ضريب نسبي تراکم، نسبت رقابتي، شاخص غالبيت، کاهش واقعي عملکرد، سودمندي کشت مخلوط، عملکرد معادل و شاخص بهره وري سيستم براي تشريح رقابت و سودمندي اقتصادي کشت مخلوط مورد استفاده قرار مي گيرند. کشت مخلوط غلات و لگو ها براي توسعه سيستم هاي پايدار توليد غذا مخصوصا در سيستم هاي کشت با نهاده هاي خارجي محدود داراي اهميت است. تعدادي از شاخص هايي که جهت تشريح رقابت و سودمندي اقتصادي سيستم کشت مخلوط استفاده مي شوند عبارتند از نسبت برا بري زمين، ضريب نسبي تراکم، شاخص غالبيت، نسبت رقابتي، کاهش واقعي عملکرد و سودمندي کشت مخلوط. اهداف اين مطالعه بررسي تاثير کود نيتروژن و الگوي کاشت مخلوط بر عملکرد علوفه و شاخص هاي رقابت نسبت برابري زمين، ضريب نسبي تراکم، شاخص غالبيت، نسبت رقابتي، کاهش واقعي عملکرد، سودمندي کشت مخلوط، عملکرد معادل و بهره وري سيستم بود.
مواد و روش ها: به منظور بررسي تاثير کود نيتروژن و الگوي کاشت مخلوط بر عملکرد علوفه و شاخص هاي رقابت جو و نخود فرنگي، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه گنبد کاووس در سال زراعي 91-1390 به اجرا در آمد. عوامل مورد بررسي مشتمل بر نسبت کاشت در پنج سطح شامل کشت خا لص جو، کشت مخلوط جايگزين 25، 50 و 75 درصد نخود فرنگي به جاي جو و کشت خالص نخود فرنگي و عامل نيتروژن در چهار سطح شامل عدم مصرف و مصرف 25، 50 و 75 کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار بود. صفات مورد بررسي شامل عملکرد علوفه و شاخص هاي رقابت و سودمندي اقتصادي سيستم کشت مخلوط يعني نسبت برا بري زمين، ضريب نسبي تراکم، شاخص غالبيت، نسبت رقابتي، کاهش واقعي عملکرد، سودمندي کشت مخلوط، عملکرد معادل و بهره وري سيستم بود. کاشت در اوايل آذر ماه 1390 و برداشت در اوايل ارديبهشت ماه 1391 انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که کشت خالص جو بيش ترين عملکرد خشک علوفه را با
17.16 تن در هکتار داشت. با کاهش نسبت جو در کشت مخلوط، عملکرد علوفه هم کاهش يافت به طوري که حداقل عملکرد علوفه در کشت مخلوط با 9.62 تن در هکتار از تيمار کشت مخلوط 25 درصد جو و 75 درصد نخود فرنگي به دست آمد. تيمار کشت خالص نخود فرنگي با 6.71 تن در هکتار حداقل عملکرد علوفه را در بين نسبت هاي کشت مخلوط توليد کرد. افزايش نيتروژن باعث افزايش عملکرد علوفه شد. نسبت برابري زمين در تيمارهاي کشت مخلوط کم تر از يک بود که نشان دهنده نامطلوب بودن کشت مخلوط جو و نخود فرنگي از اين نظر مي باشد. ضريب نسبي تراکم، نسبت رقابتي و شاخص غالبيت جو در هر سه تيمار کشت مخلوط بيش تر از نخود فرنگي بود. شاخص بهره وري سيستم در تيمار کشت مخلوط جايگزين 25 درصد نخود فرنگي به جاي جو بيش از دو تيمار ديگر بود. کشت مخلوط سودمندي اقتصادي نداشت.
نتيجه گيري: عملکرد علوفه و عملکرد معادل جو در تيمارهاي کشت خالص و مخلوط بيش از نخود فرنگي بود. مصرف نيتروژن عملکرد علوفه و عملکرد معادل جو را افزايش نشان داد. نسبت برابري زمين، ضريب نسبي تراکم، شاخص غالبيت، نسبت رقابتي و سودمندي اقتصادي در جو بيش از نخود فرنگي بود. کاهش عملکرد واقعي در جو مثبت و در نخود فرنگي منفي بود. شاخص بهره‏وري سيستم در تيمار کشت مخلوط 25 درصد نخود فرنگي به جاي جو بيش از دو تيمار ديگر بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نخ زری مقدم، ع.، و دهقان پور اینچه برون، ا.، و راحمی کاریزکی، ع. (1395). تاثیر سطوح نیتروژن و نسبت های کشت مخلوط سری جایگزینی بر عملکرد علوفه و شاخص های رقابت جو و نخود فرنگی. تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی), 9(1), 199-214. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291260Vancouver : کپی

نخ زری مقدم علی، دهقان پور اینچه برون امید، راحمی کاریزکی علی. تاثیر سطوح نیتروژن و نسبت های کشت مخلوط سری جایگزینی بر عملکرد علوفه و شاخص های رقابت جو و نخود فرنگی. تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی). 1395 [cited 2021August05];9(1):199-214. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291260IEEE : کپی

نخ زری مقدم، ع.، دهقان پور اینچه برون، ا.، راحمی کاریزکی، ع.، 1395. تاثیر سطوح نیتروژن و نسبت های کشت مخلوط سری جایگزینی بر عملکرد علوفه و شاخص های رقابت جو و نخود فرنگی. تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی), [online] 9(1), pp.199-214. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291260. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 112 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی