نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1382 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 125 تا صفحه 145 .
 
عنوان مقاله: 

استراتژي هاي تحقق قابليت هاي حرفه اي و تامين نيازهاي آموزشي و حرفه اي آموزشگران موسسات آموزش عالي كشاورزي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
آموزشگران در نظام آموزش عالي كشاورزي، تاثير فراواني بر اثر بخشي ساير اجزا و عملكرد مجموعه نظام دارند. نگرشي به تنگناها و مسايل عمده نظام آموزش كشاورزي كشور نشان مي دهد كه حرفه اي نبودن غالب مدرسان و نقصان قابليت هاي معلمي آنان، از جمله معضلات گريبانگير نظام آموزش كشاورزي محسوب مي گردد. تحليل اين موضوع بيانگر مشخص نبودن استراتژي هاي تحقق قابليت هاي حرفه اي و تامين نياز هاي آموزشي و حرفه اي آموزشگران مراكز و موسسات آموزش عالي كشاورزي و عدم توجه به كار گيري متناسب و مستمر آنها است. بر اين اساس پژوهش حاضر با هدف تدوين استراتژي هاي تحقق قابليت هاي حرفه اي و رفع نيازهاي آموزشي و حرفه اي آموزشگران مذكور صورت پذيرفت. چهارچوب نظري تحقيق، بر اساس نتايج بررسي شده و انجام يك مطالعه الگويي طراحي گرديد. در اين تحقيق از طريق روش پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه، ديدگاه 191 نفر آموزشگر كشاورزي در زمينه 2 موضوع "ميزان تاثير" و "ميزان توجه" به هر يك از استراتژي هاي فوق مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفت. اعضاي جامعه تحقيق به روش تمام شماري از كل مراكز و موسسات آموزش عالي علمي - كاربردي كشاورزي گزينش شدند. اعتبار وسيله تحقيق بوسيله هشت نفر از متخصصان آموزشي و پايايي آن نيز با تعيين ضريب آلفاي كرونباخ تاييد شد. بر اساس يافته هاي بدست آمده موثرترين استراتژي‌هاي تحقق قابليت هاي حرفه اي و تامين نيازهاي آموزشي و حرفه اي آموزشگران موسسات آموزش عالي كشاورزي، استفاده مستمر از جديدترين كتب علمي (مرتبط با تخصص كشاورزي خويش)، آشنايي با نحوه استفاده از اينترنت براي دسترسي به يافته هاي تحقيقات كشاورزي (مرتبط با تخصص كشاورزي خويش)، مي باشد. تحقيقات و آموزش كشاورزي مي باشد. ولي با توجه به سطح توجه برنامه ريزان و متوليان به هر يك از استراتژي ها، در پايان تحقيق پيشنهادهاي مهمي براي ارتقا كيفيت و كميت قابليت هاي حرفه اي آموزشگران كشاورزي و تامين نيازهاي آموزشي و حرفه اي آنان از طريق به كار گيري شيوه هاي بازديد و مسافرت علمي - تفريحي از مراكز آموزش كشاورزي خارجي به منظور كسب تجربه، استفاده از اينترنت براي دسترسي به آخرين نتايج تحقيقات كشاورزي (مرتبط با مسايل تخصص كشاورزي خويش)، استفاده از اينترنت براي دسترسي به آخرين نتايج تحقيقات آموزش كشاورزي و ارايه خدمات اقتصادي ويژه به آموزشگران كشاورزي، ارايه شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حاجی میررحیمی، س.، و حسینی، س. (1382). استراتژی های تحقق قابلیت های حرفه ای و تامین نیازهای آموزشی و حرفه ای آموزشگران موسسات آموزش عالی کشاورزی ایران. علوم کشاورزی, 9(1), 125-145. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2912Vancouver : کپی

حاجی میررحیمی سیدداوود، حسینی سیدمحمود. استراتژی های تحقق قابلیت های حرفه ای و تامین نیازهای آموزشی و حرفه ای آموزشگران موسسات آموزش عالی کشاورزی ایران. علوم کشاورزی. 1382 [cited 2022May23];9(1):125-145. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2912IEEE : کپی

حاجی میررحیمی، س.، حسینی، س.، 1382. استراتژی های تحقق قابلیت های حرفه ای و تامین نیازهای آموزشی و حرفه ای آموزشگران موسسات آموزش عالی کشاورزی ایران. علوم کشاورزی, [online] 9(1), pp.125-145. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2912. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 188 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی