برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 1 تا صفحه 11 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي دانش و نگرش معلمان ابتدايي شهر تهران در مورد اختلالات يادگيري و نقص-توجه/بيش فعالي و ارتباط آن با ويژگي هاي معلمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و اهداف: اختلالات يادگيري و بيش فعالي/نقص توجه از شايع ترين اختلالات دوره کودکي به شمار مي رود که در بسياري از موارد با يکديگر هم آيند بوده و تاثير فراواني ازنظر تحصيلي بر زندگي و آينده کودکان مبتلا دارد. ازاين روي، دانش و نگرش در خصوص اين اختلالات از سوي معلمان به خصوص در سال هاي اوليه تحصيلي از اهميت بالايي برخوردار است. هدف از انجام پژوهش پيش رو بررسي دانش و نگرش معلمان ابتدايي شهر تهران در مورد اختلال نقص توجه/بيش فعالي و ارتباط آن با ويژگي هاي معلمان بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه بر روي 200 نفر از معلمان ابتدايي تهران انجام شد. نمونه گيري به صورت خوشه اي از مناطق آموزش و پرورش در چهار قسمت شمال، جنوب، شرق و غرب تهران انجام شده است و سپس، از بين آن ها مدارس نهايي به صورت تصادفي انتخاب شدند. بررسي با استفاده از سه پرسشنامه شامل اطلاعات جمعيت شناختي، سنجش دانش و نگرش اختلال نقص توجه/بيش فعالي و سنجش دانش و نگرش اختلال يادگيري انجام شد. اعتبار پرسشنامه به تائيد پنج نفر از روان پزشکان کودک رسيد و براي بررسي پايايي آن، آزمون باز آزمون انجام شد که ضريب آلفاي کرونباخ 0.89 به دست آمد.
يافته ها: بين دانش و نگرش معلمان درباره اختلالات يادگيري و دانش و نگرش آن ها درباره بيش فعالي/نقص توجه رابطه مستقيم و معناداري مشاهده شد. ميانگين نمره دانش هر دو اختلال در زنان به صورت معناداري بالاتر از ميانگين مردان بود، اما بين دانش و نگرش معلمان درباره اختلالات يادگيري و نقص توجه/بيش فعالي با سن، مدرک تحصيلي و سابقه تدريس آن ها رابطه معناداري ديده نشد.
نتيجه گيري: معلماني که درباره يکي از اين دو اختلال دانش بيشتر و نگرش مثبت تري داشتند، در اختلال ديگر نيز نمرات بالاتري به دست آوردند. معلمان زن دانش بيشتري درباره اين دو اختلال نسبت به معلمان مرد داشتند. به نظر مي رسد معلمان مرد نيازمند آموزش بيشتري در اين زمينه مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 291
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی