برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 69 تا صفحه 75 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير برنامه آموزش مراقبت از کمر بر کاهش درد بيماران گرفتار به کمردرد مراجعه کننده به فيزيوتراپي مرکزي شهرستان املش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و اهداف:اين پژوهش در پي بررسي تاثير آموزش مراقبت از کمر بر کاهش کمردرد بيماران است. فرضيه اصلي عبارت است از: برنامه آموزش مراقبت از کمر بر کاهش کمردرد بيماران تاثير دارد. فرضيه هاي ويژه عبارت است از: 1) بين تاثير برنامه آموزش مراقبت از کمر در افراد چاق و لاغر تفاوت وجود دارد. 2) بين تاثير برنامه آموزش مراقبت از کمر در افراد با تحصيلات گوناگون تفاوت وجود دارد.
مواد و روش ها:روش تحقيق شبه آزمايشي بوده است. جامعه آماري تعداد 36 نفر از بيماران گرفتار به کمردرد مراجعه کننده به فيزيوتراپي مرکزي املش بودند که در ارديبهشت تا تير ماه 1393 به اين مرکز مراجعه نموده بودند. حجم نمونه 20 نفر بوده، که به روش در دسترس با شرايط ويژه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روايي آن مورد تاييد قرار گرفت و پايايي آن توسط آلفاي کرونباخ 94 صدم محاسبه گرديد. از روش هاي آمار توصيفي و در بخش آمار استنباطي از تحليل کوواريانس (آنکوا) استفاده گرديد.
يافته ها:نتايج برگرفته از اين پژوهش نشان داد، برنامه آموزش مراقبت از کمر بر کاهش درد بيماران تاثير دارد. بين تاثير برنامه آموزش مراقبت از کمر در افراد چاق و لاغر تفاوت معنا دار مشاهده نشد. بين تاثير برنامه آموزش مراقبت از کمر بين افراد با تحصيلات گوناگون نيز، تفاوتي مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري:آموزش نحوه مراقبت از کمر بر کاهش کمردرد بيماران تاثير مثبت دارد. در پژوهش انجام شده تفاوتي در آموزش مراقبت از کمر در افراد چاق و لاغر يافت نشد، اما از آنجا که شيوع کمردرد در افراد داراي اضافه وزن بيشتر مي باشد پيشنهاد مي شود آموزش براي رسيدن به وزن متعادل و حفظ آن در آموزش ها مد نظر قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

صمدی، ر.، و کاظم پور، ا. (1395). تاثیر برنامه آموزش مراقبت از کمر بر کاهش درد بیماران گرفتار به کمردرد مراجعه کننده به فیزیوتراپی مرکزی شهرستان املش. طب توانبخشی, 5(2), 69-75. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290930Vancouver : کپی

صمدی روح اله، کاظم پور اسماعیل. تاثیر برنامه آموزش مراقبت از کمر بر کاهش درد بیماران گرفتار به کمردرد مراجعه کننده به فیزیوتراپی مرکزی شهرستان املش. طب توانبخشی. 1395 [cited 2021April20];5(2):69-75. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290930IEEE : کپی

صمدی، ر.، کاظم پور، ا.، 1395. تاثیر برنامه آموزش مراقبت از کمر بر کاهش درد بیماران گرفتار به کمردرد مراجعه کننده به فیزیوتراپی مرکزی شهرستان املش. طب توانبخشی, [online] 5(2), pp.69-75. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290930. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی