برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  15 , شماره  36 ; از صفحه 181 تا صفحه 203 .
 
عنوان مقاله: 

تحليلي آماري از ارتباط دماهاي بيشينه ايران با متوسط جهاني ناهنجاري هاي دمايي خشکي ها و اقيانوس ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، تقاطع جلال آل احمد و شهید چمران، پل نصر (گیشا)، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیای طبیعی، اتاق 226
 
چکیده: 

گرمايش جهاني و ارتباط معني دار تغييرات دما و بارش نقاط مختلف دنيا با افزايش دماي کره زمين، به عنوان مهم ترين نمودهاي تغيير اقليم در قرن حاضر قابل توجه هستند. تاثيرات مخرب اين پديده بر روي کره زمين يکي از چالش برانگيزترين موضوعات در سطح جهاني مي باشد. به دليل اهميت اين موضوع، پژوهش پيش رو جهت آشکار سازي تاثير گرمايش جهاني بر روي دماهاي حداکثر، به صورت ماهانه و دوره اي (سرد و گرم) انجام گرفته است. براي انجام اين پژوهش از دو دسته داده، داده هاي دماي 17 ايستگاه سينوپتيک کشور و مقادير متناظر آن، داده هاي شاخص متوسط جهاني ناهنجاري هاي دمايي خشکي ها و اقيانوس ها طي بازه زماني 60 ساله (1951 تا 2010)، ميلادي استفاده گرديد. جهت نيل به اهداف پژوهش از روش همبستگي پيرسون براي آشکار سازي ارتباط آماري بين داده ها، از روش رگرسيون خطي و سهمي جهت تحليل روند سري زماني داده ها، براي نشان دادن پراکندگي مکاني همبستگي بين داده هاي دماي ايستگاه ها با گرمايش جهاني در سطح کشور از مدل زمين آمار و در نهايت جهت آشکار سازي آماري معناداري تغيير روند دماها از آزمون ناپارامتري من – کندال استفاده شد. براساس نتايج به دست آمده تاثير گرمايش جهاني بر روي دماي حداکثر در ماه هاي سرد سال همچون ژانويه، دسامبر و نوامبر خيلي کمتر بوده و بيش ترين نمود آن در فصول بهار و تابستان بيشتر در ايستگاه هاي جنوبي مانند آبادان، اهواز و شيراز ديده مي شود. فرآيند ذکرشده در بررسي دوره اي دماي سرد و گرم سال نيز مشهود است و تاثيرپذيري دماي دوره ي گرم ايستگاه هاي مطالعه شده از گرمايش جهاني نسبت به دوره ي سرد بيشتر بوده و بيانگر افزايش دماي دوره ي گرم سال مي باشد. در اين بين تعدادي از ايستگاه ها نيز مانند ايستگاه انزلي، اروميه و خرم آباد در برخي ماه ها از گرمايش جهاني تاثيرپذيري معکوس داشته و در دماهاي حداکثر آن ها افت ديده مي شود. اين امر در نتايج حاصل شده از تحليل هاي دوره اي نيز مشاهده مي گردد. تغييرات روند دماي حداکثر ايستگاه هاي مورد بررسي بيانگر معناداري آن در ماه هاي تابستان مي باشد. روند تغييرات ماه هاي ژوئيه، آگوست و سپتامبر معني دار بوده که اين فرآيند در ايستگاه-هاي جنوبي بيشتر نمايان است. بررسي معناداري تغيير روند دمايي صورت گرفته در دوره هاي(سرد و گرم) ايستگاه هاي مورد بررسي نشان دهنده معناداري آن در دوره گرمايي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قویدل رحیمی، ی.، و فرج زاده اصل، م.، و عالی جهان، م. (1394). تحلیلی آماری از ارتباط دماهای بیشینه ایران با متوسط جهانی ناهنجاری های دمایی خشکی ها و اقیانوس ها. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی), 15(36), 181-203. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290829Vancouver : کپی

قویدل رحیمی یوسف، فرج زاده اصل منوچهر، عالی جهان مهدی. تحلیلی آماری از ارتباط دماهای بیشینه ایران با متوسط جهانی ناهنجاری های دمایی خشکی ها و اقیانوس ها. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی). 1394 [cited 2021September18];15(36):181-203. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290829IEEE : کپی

قویدل رحیمی، ی.، فرج زاده اصل، م.، عالی جهان، م.، 1394. تحلیلی آماری از ارتباط دماهای بیشینه ایران با متوسط جهانی ناهنجاری های دمایی خشکی ها و اقیانوس ها. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی), [online] 15(36), pp.181-203. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290829. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 56 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی