نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1395 , دوره  26 , شماره  140 ; از صفحه 167 تا صفحه 174 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي آگاهي بيماران سرطاني از منشور حقوق بيمار و رعايت آن در بيمارستان ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: تحقيقات در زمينه حقوق بيمار در ايران در دهه گذشته زياد انجام شده است اما در زمينه آگاهي و رعايت حقوق بيماران سرطاني مطالعه چنداني انجام نگرفته است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي آگاهي بيماران سرطاني از منشور حقوق بيمار در بيمارستان انجام گرفته است.مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي- تحليلي در بيمارستان امام خميني (ره) ساري در سال 1393 انجام شد. با 200 بيمار سرطاني در بخش انكولوژي به صورت رودر رو مصاحبه شد. اطلاعات در قالب پرسش نامه چهار قسمتي بر اساس منشور حقوق بيمار جمع آوري گرديد و آناليز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS10 انجام شد.يافته ها: 56.5 درصد از بيماران، مرد با ميانگين سني 16.62±55.5 سال بودند و اكثريت بي سواد (34 درصد) و كم سواد (17 درصد) بودند. اكثريت (79 درصد) منشور حقوق بيمار را نديده بودند و تنها 16 درصد بيماران اطلاعاتي در حد كم داشتند. در مورد وضعيت رعايت حقوق بيماران اكثريت (98 درصد) رعايت دو مورد «دريافت مفاد منشور حقوق بيمار در زمان پذيرش» و «دريافت ضوابط و هزينه هاي قابل پيش بيني در زمان پذيرش» را در حد ضعيف اعلان نمودند. هم چنين بين نمرات آگاهي از منشور و سطح تحصيلات، داشتن شغل و درآمد رابطه معني داري مشاهده شد (0.000=p).استنتاج: نتايج اين مطالعه نشان داد كه بيماران از حقوق خودشان آگاهي ندارند و براي افزايش سطح آگاهي نياز به برنامه ريزي جامع وكاملي است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

موسوی، ن.، و یعقوبیان، م.، و رنجبر، م. (1395). بررسی آگاهی بیماران سرطانی از منشور حقوق بیمار و رعایت آن در بیمارستان ها. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 26(140), 167-174. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290763Vancouver : کپی

موسوی ناهید، یعقوبیان محبوبه، رنجبر منصور. بررسی آگاهی بیماران سرطانی از منشور حقوق بیمار و رعایت آن در بیمارستان ها. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1395 [cited 2022May26];26(140):167-174. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290763IEEE : کپی

موسوی، ن.، یعقوبیان، م.، رنجبر، م.، 1395. بررسی آگاهی بیماران سرطانی از منشور حقوق بیمار و رعایت آن در بیمارستان ها. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 26(140), pp.167-174. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290763. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی