برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 80 تا صفحه 91 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين سلامت معنوي و ابعاد سلامت عمومي در بيماران مبتلا به سرطان پستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: سلامت معنوي يكي از مفاهيم بنيادين در بيماري هاي مزمن است و رويكردي مهم در ارتقاي سلامت عمومي افراد در نظر گرفته مي شود. با توجه به اهميت سلامت معنوي و نقش آن در ارتقاي سلامت عمومي، پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين سلامت معنوي و سلامت عمومي در بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به مركز جامع كنترل سرطان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجام شده است.
روش كار: اين پژوهش از نوع مقطعي است و جامعه ي آماري آن شامل 122 نفر از بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به مركز يادشده، در سال 1393 است. داده ها پس از جمع آوري ازطريق پرسش نامه هاي سلامت معنوي 20 سوالي پالوتزيان و اليسون و سلامت عمومي 28 سوالي؛ و تعيين روايي و پايايي آنها، به صورت خودايفا، تكميل شد و با آزمون هاي تحليل واريانس، همبستگي و رگرسيون خطي در سطح معني داري كمتر از 0.05 تجزيه و تحليل شد. در اين پژوهش همه ي موارد اخلاقي رعايت شده است. علاوه براين، نويسندگان مقاله هيچ گونه تضاد منافعي گزارش نكرده اند.
يافته ها: بر اساس يافته هاي پژوهش، سلامت معنوي بيشتر بيماران در حد متوسطي قرار دارد (37.8 درصد)؛ و بيشتر شركت كنندگان در مطالعه (50 درصد)، دچار مشكل سلامت عمومي خفيفي هستند. همچنين در اين پژوهش علاوه بر اينكه بين سلامت عمومي و مشخصات دموگرافيك (وضعيت تاهل، سطح تحصيلات، وضعيت درآمد و فعاليت جسماني) سطح معني داري وجود دارد، بين سلامت عمومي و سلامت معنوي بيماران نيز رابطه ي معني داري ديده مي شود.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، براي پيشگيري از آسيب هاي رواني در بيماران، ارتقاي سلامت معنوي مبتلايان به سرطان پستان بايد از اولويت هاي كادر بهداشتي و درماني قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 247
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی