برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  37 , شماره  2 (پياپي 90) ; از صفحه 98 تا صفحه 104 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير اجراء برنامه تحريکات حسي بر سطح هوشياري بيماران ضربه مغزي در بخش مراقبت هاي ويژه: مقايسه دو ابزار FOUR و GCS

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 
چکیده: 

مقدمه: آسيب هاي تروماتيک مغزي سبب تغييرات قابل توجهي در سطح هوشياري بيماران مي شود. بررسي سطح هوشياري در بيماران بخش ويژه مشکل است. اولين ابزار ارائه شده براي اين کار معيار کماي گلاسکو (GCS) بود اما به دليل وجود جزء کلامي قابليت اعتماد به اين ابزار کم شده است، اخيرا ابزار FOUR براي بررسي بيماران لوله گذاري شده ارائه شد. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير اجراء برنامه تحريکات حسي بر سطح هوشياري بيماران ضربه مغزي با مقايسه ابزار FOUR و GCS انجام شد.
مواد و روش کار: مطالعه حاضر يک کارآزمايي باليني است که روي 60 بيمار ترومايي بخش مراقبت ويژه انجام شد. مداخله شامل ارائه يک برنامه تحريکات حسي منظم توسط پژوهشگر طي 6 روز بود، سطح هوشياري قبل و بعد از اجراء مداخله با ابزار
FOUR و GCS اندازه گيري شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و آزمون هاي پارامتريک و غير پارامتريک و با نرم افزار SPSS16 انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد ميانيگن نمره
FOUR قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله به طور معناداري تفاوت داشته است اما اين تفاوت در مورد نمره GCS مشاهده نشد، همچنين نمره FOUR و GCS طي 6 روز مداخله افزايش داشته اند که اين افزايش در گروه مداخله به طور معناداري از گروه کنترل بيشتر بوده است.
نتايج: اجراء مداخله تحريک حسي بر سطح هوشياري بيمار با صدمه مغزي تاثيرات مثبت دارد. همچنين به نظر مي رسد معيار
FOUR نسبت به GCS در بيماران ترومايي نتايج واضح تري از تغييرات سطح هوشياري ارائه مي دهدو معيار قابل اعتمادتري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 245
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی