برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت در پرستاران و کارکنان بهداشتي و اداري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ارتقاء سلامت فرايند توانمندسازي افراد براي افزايش کنترل و بهبود سلامتي شان است و بروز رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت، تاثير قابل توجهي در بهبود سلامت، بهره وري و کيفيت زندگي نيروي انساني در محل کار دارد. اين مطالعه با هدف مقايسه رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت پرستاران با کارکنان بهداشتي و اداري انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، 180 نفر از کارکنان پرستاري، بهداشتي و اداري با استفاده از روش نمونه گيري آسان از بيمارستان امام خميني و مراکز بهداشتي در شهرستان سقز، جهت مقايسه رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت شرکت کردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمعيت شناختي و نيم رخ سبک زندگي رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت جمع آوري شد و با استفاده از آزمون هاي آماري آناليز واريانس يکطرفه، آناليز چند متغييره و تي مستقل بوسيله نرم افزار
SPSS نسخه 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين کل نمرات رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت در ميان سه گروه (
2.68±0.48) بود. بيشترين نمره رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت مربوط به کارکنان مراکز بهداشتي بود که در مقايسه با دو گروه ديگر از لحاظ آماري اختلاف معني داري داشت (0.05>P). در ميان حيطه هاي رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت نيز بيشترين نمره کل مربوطه به حيطه هاي تغذيه و رشد معنوي و کمترين نمره نيز مربوط به حيطه فعاليت فيزيکي بود. همچنين يافته ها نشان داد که نوع شغل و سطح تحصيلات ارتباط معني داري با رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت دارند(p<0.05).
نتيجه گيري کلي: اگرچه ميانگين نمره کل رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت در ميان سه گروه مورد مطالعه در سطح مطلوب بود اما اين مطلوبيت بايستي در همه حيطه هاي آن خصوصا بعد فعاليت فيزيکي نيز مدنظر قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 237
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی