برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 159 تا صفحه 172 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير سرعت حرکت بر تقارن کينماتيکي بين اندام هاي تحتاني هنگام راه رفتن طبيعي: مطالعه مقدماتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بزرگراه شهید حقانی، رازان جنوبی، مجموعه شهید کشوری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران
 
چکیده: 

مقدمه و اهداف از آنجا که تغيير در سرعت حرکت مي تواند اثر قابل توجهي بر ويژگي هاي بيومکانيکي راه رفتن داشته باشد، هدف از انجام تحقيق حاضر، مطالعه چگونگي تغيير تقارن حرکت بين اندام هاي تحتاني حين راه رفتن طبيعي با سرعت هاي مختلف از ديدگاه کينماتيکي بوده است.
مواد و روش ها 11 پارامتر زاويه اي و 8 پارامتر زماني نمودار زاويه زمان سطح سجيتال مفاصل اندام تحتاني 10 مرد جوان فعال در سه سرعت حرکت (آهسته، معمولي و سريع) با استفاده از يک سيستم آناليز حرکت 6 دوربينه مورد مقايسه قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون
ANOVA با اندازه گيري هاي مکرر طرح ترکيبي 3×2 در سطح معناداري 05/0 تحليل شد.
يافته ها نتايج نشان داد از ميان 4 پارامتر زاويه اي و 6 پارامتر زماني که تاثير توام سرعت و اندام تحتاني بر آنها معني دار بود، در راه رفتن با سرعت آهسته عدم تقارن بين اندامي در مورد تمامي اين 10 پارامتر بروز کرده است. در حالي که در سرعت راه رفتن معمولي 2 پارامتر زاويه اي و 4 پارامتر زماني و در مورد راه رفتن سريع تنها يک پارامتر زماني عدم تقارن بين اندامي را نشان دادند.
نتيجه گيري با توجه به اينکه تحليل تاثير توام سرعت حرکت و اندام تحتاني نشان داد که عدم تقارن در سرعت آهسته راه رفتن بيشتر است و با افزايش سرعت حرکت، تقارن حرکت بهبود پيدا مي کند، بنابراين توصيه مي شود در زمان ارزيابي هاي آزمايشگاهي و باليني راه رفتن، عامل سرعت حرکت به دليل احتمال تاثيرگذاري آن بر رفتار اندام هاي تحتاني به عنوان عامل کنترلي مد نظر قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 154
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی