برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  3 , شماره  4 ; از صفحه 295 تا صفحه 307 .
 
عنوان مقاله: 

اثر جلبک هاي سبز-آبي و سبز DunaliellaChlorellaSpirulin و عناصر معدني بر تحريک فرايندهاي متابوليکي و بيوشيميايي جوانه زني بذر زرين گياه (.Dracocephalum kotschyi Boiss)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 
چکیده: 

در اين مطالعه، تاثير پيش تيمارهايي متشکل از جلبک هاي سبز-آبي و سبز و نيز مواد معدني، بر تحريک فعاليت هاي بيوشيميايي و متابوليکي جوانه زني بذر زرين گياه (Dracocephalum kotschyi Boiss.) بررسي شد. پرايمينگ با سه نوع جلبک، سبز-آبي Spirulina platensis Geitler، جلبک سبز Chlorella vulgaris Beyerinck و جلبک سبز Dunaliella bardawil UTEX- 2538 and/or IR-1 (Isolated from Gave-Khooni) و نيز محيط کشت غذايي تغييريافته جانسون، به صورت تيمار با سوسپانسيون فيلتر شده جلبکي يا تيمار با جلبک زنده در درون محيط کشت، اعمال شد. چون گونه هاي Dunaliella ويژه آب هاي شور هستند، لذا از محيط کشت غذايي حاوي 0.6 درصد NaCl براي آنها و براي Spirulina از محيط کشت حاوي 0.1 درصد NaCl، استفاده شد. پس از خاتمه پرايمينگ، فعاليت هاي آنزيمي و محتواي قندها در بذور ارزيابي و پس از کشت بذور پرايم شده درون پليت، برخي شاخص هاي جوانه زني و رشد دانه رست ها اندازه گيري شدند. فعاليت آنزيم هاي آلفا و بتاآميلاز، دهيدروژناز، قند کل و احياکننده و پروتئين کل بذر، در محيط کشت فاقد نمک (استفاده شده براي (Chlorella و در رتبه بعدي در حضور 0.1 درصد نمک (براي Spirulina)، از بقيه تيمارها بيشتر بود. در محيط کشت واجد نمک 0.6 درصد، حضور جلبک قادر به بهبود شاخص ها نبود اما در محيط بدون نمک، تاثير مثبت جلبک ها بيشتر شد. سوسپانسيون فيلتر شده Spirulina به تنهايي يا در محيط کشت داراي  0.1درصد نمک، بيشترين مقادير فعاليت آنزيم هاي آميلاز، قندکل و درصد جوانه زني و Chlorella سبب افزايش فعاليت آنزيم دهيدروژناز و بيشترين طول ريشه چه شد. سوسپانسيون فيلتر شده Dunaliella در محيط کشت فاقد نمک، سبب افزايش فعاليت آنزيم هاي آميلاز و نيز مقدار قندهاي احياکننده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

قناد، ر.، و اکبری، ف.، و مددکارحق جو، م. (1395). اثر جلبک های سبز-آبی و سبز DunaliellaChlorellaSpirulin و عناصر معدنی بر تحریک فرایندهای متابولیکی و بیوشیمیایی جوانه زنی بذر زرین گیاه (.Dracocephalum kotschyi Boiss). یافته های نوین در علوم زیستی (نشریه علوم), 3(4), 295-307. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290299Vancouver : کپی

قناد رضوان، اکبری فروغ، مددکارحق جو مریم. اثر جلبک های سبز-آبی و سبز DunaliellaChlorellaSpirulin و عناصر معدنی بر تحریک فرایندهای متابولیکی و بیوشیمیایی جوانه زنی بذر زرین گیاه (.Dracocephalum kotschyi Boiss). یافته های نوین در علوم زیستی (نشریه علوم). 1395 [cited 2021April23];3(4):295-307. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290299IEEE : کپی

قناد، ر.، اکبری، ف.، مددکارحق جو، م.، 1395. اثر جلبک های سبز-آبی و سبز DunaliellaChlorellaSpirulin و عناصر معدنی بر تحریک فرایندهای متابولیکی و بیوشیمیایی جوانه زنی بذر زرین گیاه (.Dracocephalum kotschyi Boiss). یافته های نوین در علوم زیستی (نشریه علوم), [online] 3(4), pp.295-307. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290299. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی