برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل تسهيل كننده و بازدارنده عملكرد مبتني بر شواهد (EBP) از ديد پرستاران دانشگاه علوم پزشكي شهر كرمان در سال 1392

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: مراقبت مبتني بر شواهد در واقع كاربرد بهترين مستندات علمي در تصميم گيري هاي باليني براي انجام بهترين مراقبت است. يكي از چالش هاي مهم در اين مسير كارآيي مداخلات پرستاري است. مطالعه حاضر با هدف تعيين عوامل تسهيل كننده و بازدارنده عملكرد مبتني بر شواهد در پرستاري انجام شد.
روش کار: اين پژوهش يك مطالعه از نوع توصيفي- تحليلي است. جامعه پژوهش متشكل از پرستاران باليني، مديران پرستاري و مدرسين پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شهر كرمان بود. نمونه مورد مطالعه
300 نفر محاسبه شد. در سال 1392 به روش نمونه گيري احتمالي ساده با استفاده از پرسشنامه 12 سوالي در زمينه تسهيلات و 24 سوال در زمينه موانع كابرد پرستاري مبتني بر شواهد بر اساس مقياس 5 درجه اي ليكرث از كاملا موافق تا كاملا مخالف مورد مطالعه قرار گرفت. براي دستيابي به اهداف تحقيق داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آزمون هاي آماري پارامتري (t-test و ANOVA) و ضريب همبستگي پيرسون تحليل گرديد.
يافته ها: بيشترين تسهيل كننده از ديد پرستاران به ترتيب مربوط به برگزاري دوره هاي بازآموزي روش هاي تحليل و بكارگيري شواهد
(%27.7) و بيشترين موانع مربوط به موانع اجرايي (46±2.2) از جمله عدم دسترسي آسان به اطلاعات پژوهشي به روز و كارآمد (%38.12) بود. بين نمره موانع و تسهيلات ارتباط معني دار و معكوس وجود داشت P=0.02) و (r=-0.15. بين موانع و تسهيلات بر اساس متغيرهاي زمينه اي غير از متغير سن و سابقه كار P<0.05 در مورد بقيه متغيرها ارتباط معني دار آماري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج، آموزش بعنوان تسهيل كننده مهم و دسترسي ناكافي به شواهد به عنوان بزرگترين باز دارنده عملكرد مبتني بر شواهد مطرح بوده است. لذا با مديريت مناسب رفع موانع و تامين تسهيلات، از طرفي حمايت و تشويق از كاربرد شواهد در عمل، رويكردهاي پرستاري تغيير مي يابد. براي دستيابي به اين مهم، پرستاران نيازمند آموزش مستمر و كاربردي در اين زمينه هستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نوحی، ع.، و شکوری، ا. (1395). عوامل تسهیل کننده و بازدارنده عملکرد مبتنی بر شواهد (EBP) از دید پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان در سال 1392. آموزش پرستاری, 5(2 (پیاپی 16)), 24-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290259Vancouver : کپی

نوحی عصمت، شکوری افشین. عوامل تسهیل کننده و بازدارنده عملکرد مبتنی بر شواهد (EBP) از دید پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان در سال 1392. آموزش پرستاری. 1395 [cited 2021September23];5(2 (پیاپی 16)):24-30. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290259IEEE : کپی

نوحی، ع.، شکوری، ا.، 1395. عوامل تسهیل کننده و بازدارنده عملکرد مبتنی بر شواهد (EBP) از دید پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان در سال 1392. آموزش پرستاری, [online] 5(2 (پیاپی 16)), pp.24-30. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290259. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی