برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  3 , شماره  4 ; از صفحه 101 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

تاثيرسطوح مختلف پودر تفاله گوجه فرنگي بر فاکتورهاي بيوشيميايي سرم خون و شاخص هاي رشد در ماهي کپور معمولي Cyprinus carpio Linnaeus, 1758

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 
چکیده: 

در تحقيق حاضر تاثير پودر تفاله گوجه فرنگي جيره غذايي بر فاکتورهاي بيوشيميايي سرم خون و شاخص هاي رشد بچه ماهيان کپور معمولي (C. carpio) بررسي شد. به اين منظور تعداد 180 قطعه بچه ماهي کپور معمولي با وزن 9.20±1.75 گرم به طور کاملا تصادفي در پنج گروه آزمايشي در 15 عدد آکواريوم (پنج تيمار و سه تکرار به ازاي هر تيمار) با تراکم 12 قطعه ماهي در هر آکواريوم، با شرايط يکسان محيطي توزيع شدند. پس از دو هفته سازگاري، ماهيان با جيره هاي حاوي مقادير صفر (شاهد)، 50، 100، 150 و 200 گرم پودر تفاله گوجه فرنگي در هر کيلوگرم به مدت 12 هفته تغذيه شدند. نتايج به دست آمده نشان داد که از بين شاخص هاي بيوشيميايي سرم خون ميزان آنزيم هاي آسپارتات آمينوترانسفراز (AST)، لاکتات دهيدروژناز (LDH)، گلوکز و کورتيزول در گروه هاي تيماري نسبت به گروه شاهد اختلاف معني دار به دست آمد (p<0.05). اما از نظر ميزان آلانين آمينوترانسفراز (ALT) و آلکالين فسفاتاز (ALP) بين تيمارها نسبت به گروه شاهد اختلاف معني داري مشاهده نشد (p>0.05). از نظر شاخص هاي رشد نيز بيشترين مقادير ضريب رشد روزانه، نرخ رشد ويژه و کارايي غذايي در بچه ماهيان تغذيه شده با جيره حاوي 50 گرم تفاله گوجه فرنگي به دست آمد. همچنين ضريب تبديل غذايي نيز در ماهيان تغذيه شده با 50 گرم تفاله گوجه فرنگي بر کيلوگرم جيره بهبود يافت. در نتيجه، افزودن پودر تفاله گوجه فرنگي در سطح 50 گرم بر کيلوگرم جيره، باعث بهبود شاخص هاي رشد شده و هزينه هاي توليد را کاهش داده و مي تواند به سودآوري بيشتر منجر شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

نویدپورآقجه مشهد، ف.، و میردارهریجانی، ج.، و قرایی، ا.، و راهداری، ع. (1394). تاثیرسطوح مختلف پودر تفاله گوجه فرنگی بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون و شاخص های رشد در ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus, 1758. پژوهش های ماهی شناسی کاربردی, 3(4), 101-114. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290161Vancouver : کپی

نویدپورآقجه مشهد فرهاد، میردارهریجانی جواد، قرایی احمد، راهداری عبدالعلی. تاثیرسطوح مختلف پودر تفاله گوجه فرنگی بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون و شاخص های رشد در ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus, 1758. پژوهش های ماهی شناسی کاربردی. 1394 [cited 2021April20];3(4):101-114. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290161IEEE : کپی

نویدپورآقجه مشهد، ف.، میردارهریجانی، ج.، قرایی، ا.، راهداری، ع.، 1394. تاثیرسطوح مختلف پودر تفاله گوجه فرنگی بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون و شاخص های رشد در ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus, 1758. پژوهش های ماهی شناسی کاربردی, [online] 3(4), pp.101-114. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290161. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی