برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  24 , شماره  3 ; از صفحه 13 تا صفحه 23 .
 
عنوان مقاله: 

اثر مکمل گياهي سنگروويت بر رشد، پارامترهاي بيوشيميايي خون، بازماندگي و مقاومت در برابر تنش شوري بچه ماهيان کپور معمولي (Cyprinus carpio)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

امروزه، فرآورده هاي گياهي به عنوان گروه جديدي از محرک هاي رشد، يک روش تغذيه اي جايگزين براي محرک هاي رشد آنتي بيوتيکي در آبزي پروري فراهم نموده اند. اين مطالعه به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف سنگروويت (0، 0.05، 0.1 و %0.15) بر رشد، برخي پارامترهاي بيوشيميايي خون، بازماندگي و توان تحمل شوري در کپور معمولي (2.62±0.117 گرم) انجام شد. بعد از 45 روز تغذيه، نتايج نشان داد که عملکرد رشد شامل، افزايش وزن و نرخ رشد ويژه در ماهيان تغذيه شده با سنگروويت در مقايسه با گروه شاهد بهبود يافت، اما بين آن ها تفاوت معني داري وجود نداشت (p>0.05). بين پارامترهاي بيوشيميايي در ماهيان تغذيه شده با سنگروويت نسبت به گروه شاهد تفاوت معني داري وجود داشت (p<0.05). کمترين مقدار کلسترول در گروه %0.05 و بيشترين سطح پروتئين کل در گروه %0.15 سنگروويت مشاهده شد. همچنين، بيشترين مقدار گلوکز در تيمار شاهد مشاهده شد. به منظور تعيين اثر مکمل گياهي بر مقاومت به تنش شوري، بعد از 45 روز تغذيه، تنش شوري انجام شد. به منظور سنجش هماتوکريت، خون گيري طي ساعات 24، 72، 120 و 168 بعد از تنش انجام شد. ميزان هماتوکريت در بين تيمارها اختلاف معني-داري داشت (p<0.05). در روز سوم بعد از تنش، ميزان هماتوکريت در همه گروه ها کاهش يافت. بازماندگي و مقاومت به تنش شوري تحت تاثير مکمل غذاي سنگروويت قرار نگرفت. نتايج اين مطالعه نشان داد که افزودن سنگروويت به جيره ماهي مي تواند عملکرد رشد و پارامترهاي بيوشيميايي خون بچه ماهيان کپور معمولي را بهبود بخشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی