نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  26 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 15 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير غلظت هاي مختلف آسکوربيک اسيد بر شاخص هاي رشد و بازماندگي بچه ماهيان انگشت قد کپور معمولي Cyprinus carpio

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی
 
چکیده: 
در اين پژوهش اثر غلظت هاي متفاوت آسکوربيک اسيد بر روي شاخص هاي رشد و بقاي ماهيان انگشت قد کپور معمولي و همچنين تعيين مقادير بهينه اين ويتامين در شرايط پرورش انجام شد. براي اين منظور بچه ماهيان کپور با وزن متوسط 6.85±0.16 گرم با جيره غذايي حاوي خوراک آغازين کپور (SFC) با 4 سطح مختلف از آسکوربيک اسيد (500 mg/Kg، 100، 300، صفر) به مدت 8 هفته مورد تغذيه قرار گرفتند. نتايج نشان داد که بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر وزن و طول بدن ماهيان اختلاف معني دار آماري وجود دارد (p<0.05)؛ اما در شاخص بازماندگي تفاوتي مشاهده نشد (p>0.05). ماهياني که با خوراک SFC حاوي 300 mg/kg آسکوربيک اسيد (تيمار 2) تغذيه شدند، بيشترين افزايش وزن و طول و ماهيان شاهد و تيمار 3 که با 500 mg/Kg آسکوربيک اسيد تغذيه شدند، کمترين افزايش وزن و طول را نشان دادند (p<0.05). نتايج همچنين نشان داد بيشترين ميزان شاخص رشد ويژه (SGR)، وزن مطلق (WG)، نرخ رشد روزانه (DGR)، درصد افزايش وزن بدن (BWi%) و کمترين ضريب تبديل غذايي (FCR) در تيمار 2 (با 300 mg/Kg آسکوربيک اسيد) مشاهده گرديد. تفاوتي در ضريب فولتون (CF) بين تيمارها ديده نشد (p>0.05). بنابر نتايج حاصله افزودن آسکوربيک اسيد به ميزان 300 mg/Kg موجب بهبود شاخ هاي رشد ماهيان انگشت قد کپور پرورشي گرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی مشهدی، س.، و هدایتی فرد، م.، و قبادی، ش. (1396). تاثیر غلظت های مختلف آسکوربیک اسید بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی Cyprinus carpio. مجله علمی شیلات ایران (فارسی), 26(1), 1-15. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=289880Vancouver : کپی

حسینی مشهدی سیدحسین، هدایتی فرد مسعود، قبادی شایان. تاثیر غلظت های مختلف آسکوربیک اسید بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی Cyprinus carpio. مجله علمی شیلات ایران (فارسی). 1396 [cited 2022July02];26(1):1-15. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=289880IEEE : کپی

حسینی مشهدی، س.، هدایتی فرد، م.، قبادی، ش.، 1396. تاثیر غلظت های مختلف آسکوربیک اسید بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی Cyprinus carpio. مجله علمی شیلات ایران (فارسی), [online] 26(1), pp.1-15. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=289880. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 70 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی