برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ريزرخساره ها، محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي نهشته هاي ميوسن در برش هفت چشمه، شمال خاوري نورآباد، پهنه سنندج سيرجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد
 
چکیده: 

نهشته هاي ميوسن در منطقه نورآباد حوضه سنندج سيرجان گسترش دارد. به منظور بررسي محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي نهشته هاي ميوسن در ناحيه نورآباد، يک برش چينه شناسي (هفت چشمه) به ضخامت 125 متر اندازه گيري و نمونه برداري شد. مرز زيرين اين نهشته ها با واحد افيوليتي EV1 ناپيوستگي و مرز بالايي آن فرسايشي است. نهشته هاي ميوسن در برش مورد بررسي داراي مارن، سنگ آهک هاي نازک تا ستبر لايه است. بر پايه ويژگي هاي پتروگرافي، برداشت هاي ميداني و همچنين فراواني و پخش فرامينيفر و ديگر اجزا موجود و بررسي ويژگي هاي بافتي و ريزرخساره اي، 19 ريزرخساره در 5 کمربند رخساره اي مربوط به لاگون، کمربند رخساره اي سدي حاشيه پلتفرم، کمربند رخساره اي حاشيه، کمربند رخساره اي دامنه شيب بالايي و کمربند رخساره اي دامنه شيب پاييني شناسايي شد. وجود ريف هاي سدي، اينتراکلست، آنکوئيد و دانه هاي اگرگات (که خاص شلف هاي لبه دار هستند) و از طرفي تبديل تندريزرخساره ها به هم نبود پهنه هاي گسترده کشندي و همچنين کربنات هاي باز نهشته شده (کلسي توربيدايت) نشان مي دهد که توالي کربناته برش هفت چشمه در يک پلاتفرم کربناته لبه دار نهشته شده اند. مطالعات چينه نگاري سکانسي منجر به شناسايي 3 سکانس رسوبي در برش هفت چشمه شد. سکانس هاي شناسايي شده توسط مرزهاي سکانسي نوع 1 و 2 از يکديگر جدا مي شوند. سکانس رسوبي اول دربردارنده دسته رخساره هاي TST و HST است. اين سکانس شامل ريزرخساره هاي لاگون، سد، حاشيه و درياي باز مي باشد. مرز زيرين اين سکانس با واحد افيوليتي EV1 از نوع مرز سکانسي نوع 1 و مرز بالايي آن با سکانس دوم از نوع مرز سکانسي نوع دوم است. سکانس رسوبي دوم شامل دسته رخساره هاي TST و HST و دربردارنده ريزرخساره هاي درياي باز و سد و لاگون مي باشد مرز زيرين و بالايي سکانس 2 از نوع مرز سکانسي نوع دوم است. سکانس رسوبي سوم شامل دسته رخساره هاي TST و HST و دربردارنده ريزرخساره هاي درياي باز و سد و لاگون مي باشد. مرز زيرين و بالايي سکانس 3 به ترتيب از نوع مرز سکانسي نوع دوم و اول است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی